'''

Finn Saltvern
på kartet
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08


Saltvern skolefritids-ordning (SFO)
Leder:
75 55 67 09

SFO 1.trinn:
75 55 67 21
SFO 2.trinn:
75 55 67 22
Mobil: 480 38938
SFO 3-4.trinn:
75 55 67 23
951 74372


Saltvern Fellesskap:
Leder:
75 55 67 10
Fellesrom:
75 55 67 24


Helsesøster:
75 55 57 50/974 71923

Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster:
Geir Sørensen

E-post Saltvern

E-post Bodø kommune

Les flere nyheter ...


Saltvern skolefritidsordning
– Saltvern SFO –

Reinslettveien 94 8009 BODØ
Tlf 755 56709 Fax 755 56708
saltvernsfo@gmail.com

INFORMASJON
Skolefritidsordningen, SF0, er et omsorgs- og fritidstilbud til elever i 1. til 4. klasse før og etter skoletid. SF0 skal ikke være
en forlengelse av skoledagen med faste timeplanlagte aktiviteter, men være mer opp til barnas eget initiativ.

Åpningstider
SF0 har åpent i tidsrommet 07.15 til 16.30, utenom selve skoletiden. Det avvikles tre kurs- og planleggingsdager før skolestart, og to planleggingsdaget i løpet av skoleåret.
Det er mulig å gi tilbud om turnusplass (ulikt antall dager pr. uke ). Da regner vi et gjennomsnitt pr. måned av antall dager.
Det gis ikke tilbud om timebasert SF0.

Leksetid 2013: (Nytt september 2013)
Last ned

Søknadsskjema til SFO (Nytt i 2013):
Last ned

Oppsigelsesskjema SFO:
Last ned

Rammeplan og vedtekter for SFO (Oppdatert oktober 2010):
Del 1
Del 2 (med jul00e- og påskeferielister)

SFO-satser:
Priser fra 1.januar 2013:

Ordinær SFO
Priser pr måned:
Andre priser:
5 dagers tilbud: 2.251
Opphold på en time hver gang: 200
4 dagers tilbud: 1.834
Opphold pr enkelt dag: 238
3 dagers tilbud: 1.411
Sommer-SFO sats pr uke: 695
2 dagers tilbud: 1.165
Sommer-SFO sats pr dag: 140
1 dags tilbud: 776


I perioden 24.juni til 9.august 2013 arrangerer kommunen sommer SFO
Priser; se tabellen over.


Har dere spørsmål, ta kontakt med SFO-leder Heidi Pedersen
på telefon 75 55 67 09

Telefonliste SFO

Leder
: 75 55 67 09

SFO 1.trinn:
75 55 67 21

SFO 2.trinn: 75 55 67 22 Mobil: 480 38938

SFO 3-4.trinn: Mobil: 951 74372

Lederen nås på:

saltvernsfo@gmail.com

eller på:

heidi.pedersen@bodo.kommune.no

Oppdatert 9.9.2013