''

Finn Saltvern
på kartet
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08


SFO-leder:
75 55 67 09
SFO:
75 55 67 53

Saltvern Fellesskap:
Leder:
75 55 67 10 Fellesrom:
75 55 67 52

Helsesøster:
B:
75 55 57 51
974 71854
U: 75 55 57 50
974 71923


Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster:
Geir Sørensen


E-post Saltvern
Les flere nyheter ...
SALTVERN SKOLE
- FELLESSKAPET -
Individuell opplæringsplan
I samarbeid med foreldre utarbeides det en individuell opplæringsplan(IOP) som skisserer mål for skoleåret for den enkelte elev. Hver elev får et team rundt seg som hele tiden samarbeider om opplæringen, slik at hver elev i praksis forholder seg til to voksne om dagen. En før lunch og en etter.
Teamlederen, som er pedagogen, samarbeider igjen med klasselæreren slik at vi sikrer tilpasset undervisning i klassen. Dette gir oversiktelighet og trygghet for den enkelte eleven. Det gjør også at fravær blir mindre sårbart da det alltid er flere som kan gjennomføre de ulike aktivitetene med eleven.

Helårstilbud
Tilbudet har åpent gjennom hele året (dvs. alle skoleferier) og har kun stengt i planleggingsuken før skolestart.
SFO-tilbudet er for alle fra 1 til 10 klasse, og det går an å søke om plass også sommeren mellom ungdomsskolen og videregående skole.
Om sommeren benytter Fellesskapet seg av Sommer Sammen opplegget fra kommunen som blir enn fin variasjon for elevene.

Mestring i fokus
Det er etter ønske fra foreldre/foresatte at elever søker om plass ved Fellesskapet istedenfor ved nærskolen. Dersom Saltvern er nærskolen er det også foreldrenes valg å eventuelt ikke benytte Fellesskapet.
Saltvern Fellesskap har fokus på mestring og det å styrke den enkeltes sterke sider. Dessuten ønsker vi å skape varierte, innholdsrike og trygge skole- og SFO-dager for hver enkelt.


Se bilder fra Fellesskapet

 

Saltvern skole Fellesskapet er et tilbud til elever med ulike fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. I dag er sju elever 1 til 10 klasse elever hos Fellesskapet.

Elevene har tilhørighet i klassen sin. Alt etter funksjonsnivå tilrettelegges undervisningen og opplæringen på den arenaen eleven har best utbytte.

Disse arenaene kan være:
Klasserommet/skolen med alle dens rom og aktiviteter
Fellesskapet sine spesialrom
Skolegården
Nærområdet
4 H gården
Sykehusbassenget eller Badeland
Arbeid på butikk i nærområdet

Hver enkelt elev får en skole- og SFO-dag som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå/-behov og interesser.

Fellesskapets sine rom består av kjøkken, felles oppholdsrom, arbeidsrom, datarom, gymrom, sanserom, rom til avslapning for enkelt elev og tilrettelagt toalett og stellerom.

SFO
Tiden på Skolefritidsordningen er på skolens SFO for de elevene dette passer best for. Når eleven blir eldre  (etter 3-4 klasse) tilbringes tiden med ulike faste aktiviteter på Fellesskapet med felles musikkstund, fellesaktiviteter i skolens gymsal, felles tur og felles formingsaktiviteter. På fredager har vi ukeslutt der vi lager noe lett mat og spiser sammen.

Tegninger av noen av elevene på Fellesskapet