Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
B:
75 55 57 50
U: 75 55 57 51
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster:
Siste nyheter fra Saltvern:
NYHETSARKIVET:
RÅDSORGANER - gamle referater
Gå til inneværende skoleår
REFERATER FAU:
Foreldrenes arbeidsutvalg
2004 - 2005:
REFERATER FAU 2004 - 2005:
* FAU-møte 8.november 2004 (Word-format)
* FAU-møte 27.september 2004 (rtf-format)
* FAU-møte 9.februar 2005
* FAU-møte 5.april 2005
* FAU-møte 31.mai 2005

REFERATER fra styremøter i FAU 2004 - 2005:
* FAU-styremøte 10.oktober 2004 (Word-format)

Om den eventuelle Saltvern barnehage:
* Høringsuttalelse fra FAU

2003 - 2004:
REFERATER FAU 2003 - 2004:
* FAU-møte 21.april 2004 (Word-format) (rtf-format)
* FAU-møte 10.februar 2004 (Word-format) (rtf-format)
* FAU-møte 21.januar 2004 kortreferat (Word-format) (rtf-format)
* FAU-møte 21.januar 2004 (Word-format) (rtf-format)
* FAU-møte 29.september 2003 (Word-format) (rtf-format)

REFERAT fra styremøter i FAU 2003 - 2004:
1. FAU-styremøte 29.oktober
2003 (Word-format) (rtf-format)

REFERAT fra Kommunalt foreldreutvalg i Bodø:
1. KFU-styremøte 14.januar 2004

26.mai 2004: Takk fra FAU:
På vegne av styret vil vi takke for engasjementet og deltakelse på FAU-møtene i dette skoleåret.
Styret i FAU anser det ikke nødvendig med ett oppsummeringsmøte i FAU som planlagt 2. juni 2004.
Dette møtet utgår.
Vi vil ønske alle en riktig god sommer.

Berit Stråmyr - sekretær

SU - Samarbeidsutvalget
I likhet med FAU er det nå bare et samarbeidsutvalg. SU består av to representanter fra foreldrerådet, to fra undervisningspersonalet, to fra elevene (barnetrinn + ungdomstrinn), en fra andre tilsatte og to fra kommunen (herav rektor).
SU skal ledes av en leder. en nestleder og en sekretær som lovbestemt skal være rektor. SU kan ha to eller tre medlemmer i tillegg.
REFERAT:
1. SU-møte 29.september 2003 (Word-format) (rtf-format)
2. SU.møte 21.januar 2004 (Word-format) (rtf-format)

Referater fra Elevrådene - gamle referater
Møter 2004-2005:
Elevrådet 2004-2005 er valgt:
1. møte 04/05 - Valg
2. møte 04/05 om banefordeling
3. møte 04/05_2.november
4. møte 04/05_16.november
7. møte 04/05_6.april
8. møte 04/05_21.mai


Møter 2003-2004:
1. møte 03/04 10.sept-03 (Banefordeling)
2. møte 03/04 20.sept-03 (Valg)
3. møte 03/04 24.okt-03
4. møte 03/04 17.nov-03 Storelevråd
5. møte 03/04 5.des-03
16.jan-03 Storelevråd
7-8. møte 03/04 2. og 27.feb
9. møte 03/04 31.mars
10. møte 03/04 28.mai

A: Barnetrinnet 2 - 4 trinn JUNIORELEVRÅDET
1. møte 04/05

B: Ungdomstrinnet
Trinnråd Ungdomstrinnet
Møter 2004-2005:
8.trinn: 1. møte 04/05 10.oktober-04
8.trinn: 2. møte 04/05 5.november-04