''
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00

E-post Saltvern
Les flere nyheter ...
IDÉBANKEN
Kom med tips!
Bodø 10.oktober 2004:
Har du gode idéer og tips til hvordan alle kan få det best mulig på Saltvern kan du nå bli hørt.
FAU-leder Bjørn Heitmann tar gjerne imot idéer om hva vi kan gjøre til det beste for elevene, miljøet og skolen. Han tenker for eksempel på fortsettelse av mobbemanifestet, hva som kan gjøres med ute- og inneområdet, oppmyking av skolegården, frukt, varm mat, hva vi kan bruke skolegården til i fritiden.

Bjørn tar i mot alle bidrag med takk!

Tips kan mailes til:
bj-heitm@online.no

Foreldredugnad
Tungtvannkonsert
Manifest mot mobbing