Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08


Saltvern skolefritids-ordning (SFO)
Leder:
75 55 67 09

SFO 1.trinn:
75 55 67 21
SFO 2.trinn:
75 55 67 22
Mobil: 480 38938
SFO 3-4.trinn:
75 55 67 23


Saltvern Fellesskap:
Leder:
75 55 67 10
Fellesrom:
75 55 67 24


Helsesøster:
75 55 57 50/974 71923

Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster:
Geir Sørensen

E-post Saltvern

E-post Bodø kommune

Les flere nyheter ...
Nye planer - se saltvern.bodo.kommune.no
Saltvernplaner uke 13 - 2014
Oppdatert 21.mars 2014.
Gamle planer finner du i Ukeplanarkivet.

Alle planene blir nå lagt ut i pdf-format. Dette er det obligatoriske formatet for publisering av ferdigstilte dokumenter på offentlige nettsteder. For å lese pdf-filer fra Windows trenger du FoxIt-reader (anbefales) eller Adobe Reader. På Mac åpnes pdf-filer automatisk i Preview.
Planer for Saltvern 1-7 Barnetrinnet
Uke 13/2014: [Oppdatert 21.mars]
1.trinn
2.trinn
3.trinn

Ukeplan 3.trinn

4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Planer for Saltvern 8 - 10 = Ungdomstrinnet
Uke 12-13/2014: [Oppdatert 14.mars]
8.trinn
9.trinn
10.trinn
Halvårs- og prøveplaner 1314: (Oppdatert plan 10.trinn 9. september 2013)
8.trinn: • Halvårsplan høsten 2013
9.trinn: • Halvårsplan høsten 2013
• Prøveplan høsten 2013
• Halvårsplan våren 2014
10.trinn: Prøveplan høsten 2013
Halvårsplan høsten 2013
Prøveplan våren 2014
Halvårsplan våren 2014
Halvårs- og prøveplaner 1213: (Oppdatert plan 10.trinn 31.januar 2013)
8.trinn: Halvårsplan høsten 2012
9.trinn: Halvårsplan høsten 2012
Prøveplan høsten 2012
Halvårsplan våren 2013
10.trinn: Prøveplan høsten 2012
Halvårsplan høsten 2012
Prøveplan våren 2013
Halvårsplan våren 2013
Halvårs- og prøveplaner 1112:
8.trinn: Halvårsplan høsten 2011
Halvårsplan våren 2012
9.trinn: Halvårsplan høsten 2011
Halvårsplan våren 2012
10.trinn: Halvårsplan høsten 2011
Prøveplan høsten 2011
Halvårsplan våren 2012
Prøveplan våren 2012
Halvårs- og prøveplaner 1011:
8.trinn: Halvårsplan høsten 2010
9.trinn: Halvårsplan høsten 2010
Prøveplan høsten 2010 (oppdatert)
10.trinn: Halvårsplan høsten 2010
Halvårsplan våren 2011
Halvårsplaner 0910:
8.trinn: Halvårsplan høsten 2009 Halvårsplan våren 2010
9.trinn: Halvårsplan høsten 2009 Halvårsplan våren 2010
10.trinn: Halvårsplan høsten 2009 Halvårsplan våren 2010
Halvårsplaner 0809:
8.trinn: Halvårsplan 2008-2009 (pdf)
9.trinn: Halvårsplan våren 2009 (pdf)
10.trinn: Halvårsplan høsten 2008 (pdf)
Halvårsplan våren 2009 (pdf)
PS: Kontakt Geir S
sorgei@bodo.kommune.no/99604487
hvis dere kommer over feil.
Da vil disse bli fikset så fort som praktisk mulig.
Eldre ukeplaner finner du i Ukeplanarkivet
Ukeplanene er lagret i Word- og Excel-format.

Send e-post til skolen:
saltvern.skole@bodo.kommune.no