''

Finn Saltvern
på kartet
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08


SFO 1.trinn:
75 55 67 50
SFO 2.trinn:
480 38938
SFO 3.trinn:
951 74372


Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52


Helsesøster:
B:
75 55 57 51
974 71854
U: 75 55 57 50
974 71923


Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster:
Geir Sørensen


E-post Saltvern
Les flere nyheter ...
_Nærmiljøet
Sentrale miljøfaktorer er Symra Velforening, IK Junkeren og Saltvern skolekorps.
Vi ønsker tilbakemelding på hvilke aktiviteter ungdom og voksne driver på med i Saltvernområdet
Hvis noen føler de burde vært presentert på disse sidene, mail til Webmaster.
Symra velforening kan du finne mer om her
IK Junkeren Junkeren er en idrettsklubb med base i Stordalen og er en bydelsklubb for Rønvik.
Hjemmeside

Saltvern skolekorps NB: Ny hjemmeside!

(Fra hjemmesiden)
Saltvern skolekorps er et høyst oppegående korps med god rekruttering og god økonomi. Det er et foreldredrevet korps hvor mange tar i et tak i løpet av året. Aktivitetene er mange, de skal vi fortelle noe om, men først litt historikk.

Korpset ble stiftet i 1955, og har nylig feiret 57 års-jubileum! Det var det første skolekorpset i Bodø som også hadde inntak av jenter.
Korpset har besøkt flere steder i Norge, vært på reiser i Sverige, Finland, Danmark, Hellas og også juni/juli 1999 i Bournemouth, England. Denne turen kan du se bilder av på siden: "Informasjon om virksomheten". 

Korpset satser ikke bare på det musikalske, men også mye på det sosiale hvor det blir lagt vekt på at ALLE medlemmene skal trives. Musikerne er flinke å ta vare på hverandre. Vi reiser på turer også uten instrumenter. Dette er utflukter hvor det blir lagt vekt på det sosiale og kameratslige musikerne imellom. Vi drar på helgeturer om vinteren hvor vi står på slalomski, snowboard og akebrett. Dette er populære utflukter som blir satt pris på av alle. Ellers har medlemmene dannet et eget musikerstyre hvor de tar flere initiativ som julebord, og karneval for alle både i aspirant og hovedkorps.

Saltvern skolekorps, som de aller fleste ideelle organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid, er avhengige av sponsorer, velvillige støttespillere og dugnadsarbeid for å skaffe de midlene som skal til for å drive korpset. Pengene går med til innkjøp og vedlikehold av uniformer og instrumenter, og andre aktiviteter korpset måtte ha. På denne måten kan foreldrebetalingen reduseres drastisk.
Det er en myte at det er veldig mye dugnader i skolekorps. I hvert fall stemmer ikke det for Saltvern Skolekorps. Korpset har god økonomi, og for tiden har vi bare en fast dugnad i løpet av året.

Fra pressen:
Om 50-årsjubileet til korpset
(Avisa Nordland 15.april 2005)

Kanskje begynte det på Saltvern ...
(Avisa Nordland 21.april 2004)

Saltvern skolekorps vinner korpskonkurranse
(Avisa Nordland 13.desember 2002)

Til høyre: Saltvern skolekorps anno 2005

Saltvern skolekorps anno 1955
Det første skolekorpset 1955:
Fremste rekke fra venstre: Einar Kolstad, Kjell Kolstad, Elsa Iversen, Irene Iversen, Astrid Løngård, Grethe Kongsvik, Finn Olav Svendsen, Bjørn Blix. Andre rekke fra venstre: Hans Kaspersen, Bjørn Isaksen, Tor Egil Lindeberg, Svend Arne Gundersen, Tor Kristian Johansen, Nils Petter Nikolaisen, Arne Kjell ZahI. Tredje rekke fra venstre: Normann Johansen (hjelpeinstruktør), Terje Jensen, Kjell Erik Pettersen, Kjell Gunnar Strøm, Tor Otto Steen, Inge Birkeli, Jon Arild Skålmo, Inge Larssen (dirigent).

Og gutten med trompeten? Du finner ham i korpset!