Finn Saltvern
på kartet
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08


Saltvern skolefritids-ordning (SFO)
Leder:
75 55 67 09

SFO 1.trinn:
75 55 67 21
SFO 2.trinn:
75 55 67 22
Mobil: 480 38938
SFO 3-4.trinn:
75 55 67 23


Saltvern Fellesskap:
Leder:
75 55 67 10
Fellesrom:
75 55 67 24


Helsesøster:
75 55 57 50/974 71923

Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster:
Geir Sørensen

E-post Saltvern

E-post Bodø kommune

Les flere nyheter ...
INFO om skolehelsetjenesten

Helsesøster for Saltvern er Anita Johnsen

Kontortid: Mandag - fredag i vanlig arbeidstid.

Tlf: 75 55 57 50/974 71923

Mail: anita.johnsen@bodo.kommune.no

Skolehelsetjenesten
er forankret i Kommunehelsetjenesteloven og i Forskrifter om skolehelsetjeneste.

Målsetting:
Skolehelsetjenesten i Bodø kommune skal:
Forebygge skade, sykdom og lyte og fremme elevenes totale helse i samarbeid med hjem, skole og hjelpeapparat.
Identifisere og bidra til løse elevenes helsemessige problemer.

Skolehelsetjenesten retter seg mot tema der skolen har en viktig rolle, men der helsesøster har delansvar. Dette er ernæring, utvikling av sosiale ferdigheter, fysisk aktivitet, psykisk helse, rus og tobakk, pubertetsutvikling, personlighygiene, ute og innemiljø.

Helsesøster har fast kontortid for elever, foreldre og lærere.

Helsesøster har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bil gitt videre uten samtykke.

Skolehelsetjenesten på barnetrinnet:

Faste arbeidsoppgaver i skolen:
Skolestartundersøkelse
Delta i skolens basisteam
Ivareta et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov
Åpen dør for elevene
Gruppesamtaler med elevene
Individuelle samtaler med elever etter behov
Vaksinasjon etter anbefalt program
Ukentlige møter med rektor, spesped, SFO-leder og inspektører

Dersom det er behov for henvisning til spesialisttjenester, vil dette bli gjort i samarbeid med foresatte.

Syn og hørsel kan tas ved behov.

5-år skolestartundersøkelsen:
Legeundersøkelse
Samtale med foreldre og elev med blant annet høydemåling og hørselsundersøkelse.

2. klasse
Tetrac-vaksine

3. klasse
Høydemålinger + vekt
Helseopplysning i grupper/klasse

4. klasse
Grupper for barn med to hjem

6. klasse
Difteri/stivkrampevaksinasjon
Helseopplysning i grupper/klasse - pubertet

7. klasse
Mesling/kusma/rødehundevaksinasjon
Høydemålinger + vekt


Skolehelsetjenesten på ungdomstrinnet:

Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevenes helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Det er viktig for elevene at de trives, mestrer hverdagens utfordringer og kan sette egne grenser på ulike områder.

Skolehelsesøster er Anita Johnsen. Hun har kontor i den gamle vaktmesterboligen ved siden av A/B-fløya, og er å treffe der hver dag i skoletiden.

Elevene kan komme og prate og få veiledning om ting de er opptatt av som trivsel, vennskap, mobbing, forelskelse, tristhet, bekymringer, kropp, kost, seksualitet mm 
Syns- og hørselsundersøkelse kan tas ved behov.
Helsesøster har taushetsplikt, men av og til må hun i samråd med eleven gå videre med ting.
Elever og foreldre kan ta kontakt uten avtale, stikk gjerne innom kontoret i åpningstiden eller dere kan gjøre en avtale på forhånd via telefon eller mail.

Helsesøster vil gjerne ha et nært samarbeide med elever, hjem og skole. Hun tilbyr ulike former for veiledning, individuelt og i gruppe.

Elevene vaksineres etter fastlagt program:

8 klasse: BCG

10 klasse: Polio

Helsesøstrene i Bodø ønsker å gi godt tilbud til elevene i samarbeid med foreldre og skolene!

“Alle barn har gnist i seg, men noen må tenne den”
Roald Dahl