''
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08


Webmaster:
Geir Sørensen


E-post Saltvern

Les flere nyheter ...
Saltvernhistorie
Saltvern skole har en lang historie.
Vi tidfester starten på den moderne historien til 1957 da det første byggetrinnet av den nye Saltvernskolen i Øvre Rønvik ble åpnet. Senere har det stadig kommet nye bygg. Åpningen av barneskolen i 1967, Mellombygget i 1993 og den nye SFO/1.trinnsfløya i 2008 er milepæler. Skolens 50-årsjubileum i 2007 var også en markering som vil bli husket, med det store showet i Bodø Spektrum 8.november som selve høydepunktet.
På historiesidene har vi samlet en del stoff om Saltvern. Mye er hentet fra et hefte som ble utgitt i forbindelse med 30-årsjubiléet i 1987, redigert av Trygve Nygård.

Har dere stoff som passer til disse sidene, ta kontakt via mail (geir.sorensen@bodo.kommune.no) eller til skolen.

Saltvern skole ca 1960
"Nord-Norges største landfolkeskole"
På bildet over fra circa 1960 ser vi Saltvern skole slik den så ut i begynnelsen, etter første byggetrinn. Dette var før Rønvik ble regnet som en bydel og området ble regnet for å være på landet. Nordlandsposten kaller da også skolen for "Nord-Norges største landfolkeskole".
Legg merke til den nokså spredte bebyggelsen i Rønvika på denne tiden. Store deler av området ble brukt til jordbruk, men det skulle ikke gå langt ut på 60-tallet før hele Øvre Rønvik var tett bebygd.
Jernbanen er enda ikke ferdig og det gamle festlokalet på Symra står fremdeles.