''

Finn Saltvern
på kartet
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08


SFO 1.trinn:
75 55 67 50
SFO 2.trinn:
480 38938
SFO 3.trinn:
951 74372


Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52


Helsesøster:
B:
75 55 57 51
974 71854
U: 75 55 57 50
974 71923


Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster:
Geir Sørensen


E-post Saltvern
Les flere nyheter ...
Saltvern skole - innvielsen
Fra førstesiden til Nordlandspostens artikkel om innvielsen av Saltvern skole 7.september 1957:
Saltvern nye skole er
Nord-Norges største landfolkeskole


9.september 1957
Under innvielsen av Saltvern nye skole lørdag ble det opplyst at den er Nord-Norges største landfolkeskole. For egen regning vil vi føye til at den sikkert også er en av de aller vakreste folkeskoler i hele landet.
I hovedfløyen er der 13 klasserom, skolekjøkken og sløydsal finnes i den andre fløyen. Vaktmesterboligen og uværskuret ses til venstre for hovedfløyen.
Vi viser til reportasjen på side 2 fra innvielseshøytideligheten lørdag.
(Se under)

Saltvern skole i pakt med fremtiden
Egner seg utmerket for ni-årig linjedelt ungdomsskole

Festlig og verdig innvielseshøytidelighet lørdag

Øverst har vi Norges eldste skoleklasse, med lærer skoleinspektør Djupdal. Nedenfor ser vi skolens guttemusikkorps under sin dirigent lærer Larsen.

9.september 1957
Det var i alt 140 personer som hadde funnet veien til Saltvern nye skole lørdag, da den høytidelige innvielse av skolebygget ble foretatt. Egentlig skulle bygget stått ferdig høsten 1956, men på grunn av byggestreik og andre vanskeligheter er det først tatt i bruk ved skoleårets begynnelse i år.
Skoleorkestret under sin dirigent lærer Inge Larsen, åpnet høytideligheten med musikk i skolegården. Orkestret foredrog musikk av høy kvalitet, og det var heller intet å si på utførelsen.


De fremmøtte ble så vist inn i vestibylen, hvor man blant annet finner en vakker vinterhave på 15 kvadratmeter, et akvarium, modell av en flott skute og et stort freskomaleri, utført av Bodinmaleren Oscar Bodøgaard.
Maleriet er på ca. ti kvadratmeter og gir et uttrykk for Norge i arbeid og vekst, vakkert symbolisert i skoleskikkelser.

I vestibylen ble forsamlingen delt i tre patruljer, som under ledelse av henholdsvis skoleinspektøren i Bodin, Ottar Djupdal, kretsformannen i Saltvern krets, Iandbrukslærer Aasvejen og byggekomitéens formann, kommuneingeniør Leiros, dro på befaring rundt i det nye anlegg.

Man merket overalt høy kvalitet og smakfulle interiører, som sto godt til skolebyggets harmoniske og vakre eksteriør. Særlig merket man seg nok at det ikke var to helt like klasseværelser i bygget, til tross for at det inneholder tretten rom.
Farver og møblering var rikt variert, noe som kommer av barnas trang til sterke farver og levende omgivelser, uttalte skoleinspektør Djupdal.
En detalj man også merket seg, var de tommetykke stålkroker, naglet fast i veggene.

Det er ikke sannsynlig at befolkningsantallet i Saltvern krets vil avta, mente skoledirektør Andrå, i det det for eksempel idag bor over 700 befalingsmenn i Bodin, og dette er ikke gamle utlevde kaller, mente han, men unge, spreke krigere som både vil og kan bidra til øket folkemengde i Saltvern krets.
Den siste teori ble om mulig sterkere enn skoledirektørens øvrige fornøyelige utlegninger belønnet med publikums applaus.

Eldre og yngre lærerinner og lærere som var tilstede ble presentert i tur og orden, de eldste hver for seg, de yngste i flokk.

Og det inntrykk man sitter tilbake med etter denne festlige og verdige innvielse, er at med slike lærere, og kanskje særlig de yngre lærerinner, og et anlegg som Saltvern, vil det bli en god opplevelse å gå på skolen