"Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole slås sammen til en skole og blir Saltvern Futurum - et utstillingsvindu for framtidsskolen.

Allerede fra høsten av skal Saltvernskolene bli Bodøs utviklingsskole der forsøkene skal settes i system på bred basis. Det mener grunnskolekontoret som legger forslaget fram for oppvekst- og kulturkomiteen torsdag.

Forslaget er en del av Skolebruksplanen 2002 som skisserer en ny pedagogisk plattform for Bodøskolen - «Bodøskolen i et nytt århundre». Sentralt står punktet om å se barne- og ungdomsskoler under ett, og å blande ulike aldersgrupper i skolen. Saltvern er plukket ut til å bane veien."

(Avisa Nordland 02.04.2002)

Til forsiden