Denne siden var opprinnelig tenkt å være indexsiden til Saltvern barneskoles hjemmeside. Men så kom Saltvern Futurum, sammenslåingen mellom barne- og ungdomsskolen.
Dermed måtte en ny hovedlogo utarbeides.
Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Fax: 75 55 67 08

Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
Fax: 75 55 67 38

SFO:
75556750

Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52

Helsesøster:
75 55 57 50

Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster: geirsor