Finn Saltvern
på kartet
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08


SFO 1.trinn:
75 55 67 50
SFO 2.trinn:
480 38938
SFO 3.trinn:
951 74372


Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52


Helsesøster:
B:
75 55 57 51
974 71854
U: 75 55 57 50
974 71923


Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster:
Geir Sørensen


E-post Saltvern
APRILSPØK!
Venn deg til det:
Rønvik skole
avd. Myrvollveien

Snart Rønvik skole

Som en sosial kickstart er de også kollektivt påmeldt Rønvik skoles blåtur 6 - 8.juni! sier Scølberg.

Sparer
Vekstsjefen legger til at kommunen som en bonus regner med å spare litt lønnskostnader og ressurser på dette. For de nye enhetene, Tyskhaugen skole og Øverrønvik oppvekstavdeling, vil ikke ha rektor, ei heller inspektører eller kontorpersonale.

- Vi ser at ordningen med teamleder fungerer utmerket. Det vi gjør nå er å gi disse et utvidet mandat i forhold til styring av teamene. Disse overtar nå samtlige funksjoner administrasjonen tidligere hadde.
Teamlederne får samme stillingskode og leseplikt som før, men ved å ordne det på teamet får de sikkert nok tid til å utføre nye oppgaver, mener Schøllberg.

Videre skal dagens administrasjonslokaler leies ut. I første omgang skal disse tilbys Luftfartstilsynet, men Bodø fengsel er også en aktuell leietaker.

Anna Caroline eller skole
Etter hva saltvern.com erfarer vil kommunen spare mye på nyordningen. Det trengs, for det viser seg at Bodø kommune i følge kontrakten har forpliktet seg til å måtte velge et av de innsendte forslagene i arkitekt-konkurransen om de nye kultur- og jektehusene i kvartalene 100/105/Molorota.

Alle prosjektene har blitt vesentlig dyrere enn antatt. Selv om det billigste prosjektet velges vil det ennå mangle 110-120 millioner for å få nytt jektehus til Anne Carolin.


Rønvik skole

Skolesplitting i mai
- Vi hopper i det og vet at det nok går bra. Litt ombygging må til, men vi gjør det billigst mulig. Skoleenhetene må skilles, så vi murer igjen hullene i veggen mellom ungdomstrinnet og nåværernde administrasjonsbygg, bygger mur i hallen på barnetrinnet og setter opp plankegjerder for å skille Tyskhaugen skole fra Øverrønvik oppvekstsentral sier sjef Per Oscar Sckølberg.
Han forteller at det blir satt opp fine gjerder i skigardstil av ubehandlet tre for å dele opp skolegårdene. De skal få nok høyde slik at ingen vil prøve å klatre over.

Bodø 1.april 2008
Bodø formannskap har i møte 27.03 vedtatt overraskende endringer i skolestrukturen i Rønvik.
Størst forandringer blir det for Saltvern, som splittes i tre og mister navnet.

Ungdomstrinnet blir nå underlagt Rønvik skole og får navnet Rønvik skole avd. Myrvollveien. Mellomtrinnet 4-7 blir egen selvstendig skole med navnet Tyskhaugen skole. Småtrinnet 1-3, SFO og Saltvern Fellesskap blir egen skoleenhet med navnet Øverrønvik oppvekstsentral.

For stor
- Vi ser nå klart at Saltvernenheten ble for stor. Det nye i tiden er å bygge skoler ned til mindre enheter, og vi i Bodø vil gjerne være i forkant sier oppvekstsjef Per-Oskar Schjølberg til saltvern.com.

- Det som fikk meg til å tenke var signaler
fra Saltvern om at ansatte ønsket felles personalrom. Hva skal egentlig en ungdomsskolelærer snakke med en småtrinnslærer om, for ikke å snakke om assistenter, sekretærer og vaktmestere?
sier oppdragelsessjefen.

Nå skal personalrommene legges ned for å gjøre plass til flere grupperom og lagerrom.
I pausene skal de ansatte bruke teamrommene.

Koselig på teamrommene
- Vi setter inn mikrobølgeovner og kokeplater på teamrommene og er sikker på at dette blir en koselig og vellykket løsning.

Pausetiden kan da brukes til faglige samtaler og oppbyggelse, ikke til strikkeoppskrift- eller fotballprat. Det vil bli en mye mer effektiv utnyttelse av arbeidstiden forklarer Sjølberg.- Vi vil gjerne integrere de tidligere ansatte på Saltvern ungdomstrinn
i miljøet til Rønvik skole. Derfor ønskes de hjertelig velkommen til å dele personalrom med Rønvikpersonalet.
Matfriminuttet økes med fem minutter slik at ex saltvernlærere kan komme seg til og fra.

Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Det er veldig mye å lese blant våre gamle nyheter!

Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre til fire parallellers skole i bydelen Rønvik nær Bodø sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin. Inspektører er Kurt Danielsen, Olaug Budal Valle og Ove Arntsen.
Skoleåret 2007/2008 har skolen ca 730 elever fordelt på 33 klasser og vel 100 ansatte totalt.

Skolen avsluttet i 2005 et
3-årig prosjekt, Saltvern Futurum ,
for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Fram til sommeren 2002 var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
Nå heter skolen Saltvern skole, bestående av et småtrinn 1-4, et mellomtrinn 5-7 (barnetrinnet), et ungdomstrinn 8-10 og er langsomt men sikkert på vei til å bli én skole.

Skoleruta 08-09
Skoleruta 07-08
MUSIKK:
Orginalskrevne Saltvern-, Junkeren- og Glimtsanger
kan du høre her.
FORSKJELLIG:
Gamle nyheter fra Saltvern
APRILSPØKER:

Saltvern
Perfektum 24:
Saltvern blir heldøgnsskole (Aprilspøken 2007)

Saltvern Plaza
The final solution angående skoleproblematikken
i Rønvik.
(Aprilspøken 2006)

Aprilspøken 2005

Aprilspøken 2004