Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
B:
75 55 57 51
97471854
U: 75 55 57 50
97471923
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster:
Litt eldre nyheter fra Saltvern:
NYHETSARKIVET
med alle gamle nyhetssaker:
Nytt: Saltvern blir heldøgnsskole

Bodø 1.april 2007
Saltvern blir landets første heldøgnsskole! Undervisningstiden utvides til kl 0800-1800. Om kveldene vil skolen tilby leksehjelp og i tillegg muligheter for overnatting. Ordningen trer i kraft første skoledag etter påske.
- Denne radikale omorganiseringen er et resultat av samfunnsendringer og etterspørsel etter større læringseffektivitet, heter det i en pressemelding fra et strategimøte i dag tidlig.
Skolens ledelse møtte undervisningssjefen, representanter fra foreldregruppen og byens næringsliv for å diskutere den nye Saltvernskolen.

Saltvern Perfektum 24
- Foreldre bruker mer og mer tid på jobb.
Den internasjonale trenden med 10-14 timers arbeidsdager har nådd Bodø. Det naturlig at skolen utvider sitt tilbud for å imøtekomme brukernes behov, heter det i pressemeldingen.
Skolen skifter med umiddelbar virkning også navn til Saltvern Perfektum 24.

Mer kjernefag
Timetallet økes merkbart. Når den daglige undervisningstiden på alle klassetrinn
utvides til klokka 18.00 blir det mye mer tid til faglig fordypning, pugging og elevens personlige utvikling.

I tråd med departementets anbefalinger er
det hovedfagene som styrkes. Noen trinn
får opptil ti flere matematikktimer i uka.

Etter harde forhandlinger med kommunens skoleledelse har lærerne og andre ansatte godtatt å utvide sin tid med elevene til klokka 18.00. Økningen i leseplikt for lærerne er en kompensasjon for vinterferien, de tre høstferiedagene og den sjettesommerferieuken.
Den sjuende brukes til kurs i Bodø Spektrum

Klasseromovernatting
Tilsyn med elever med heldagsopphold blir delt mellom lærere, assistenter, sekretærer og andre ansatte ved skolen som går inn i en turnusordning. Overnattingene skjer på klasserommene.
Den foreldrebetalte maten formidles gjennom Matpakkehjelpen ASA.
- Skolekorps, sangkor og idrettslag har i alle år overnattet på skolene under stevner og liknende. Med underlag og sovepose har de sovet godt på klasserom. Vi tror fasilitetene holder i lange baner også for heldøgnselevene, sier pressemeldingen.

Læringslaben flytter
Arbeidstidsordningene på Saltvern blir møtt med stor interesse fra Læringslaben, som nylig har gjennomført landsomfattende skoleundersøkelser.
Interessen for prosjektet er så stor at Yngve Lindvig tar med seg hele laboratoriet til Saltvern slik at forsøkselever og forsøkslærere kan følges på nært hold.
Læringslaben flytter inn i de snart ledige lokalene på Skaugum. Imidlertid er det oppdaget et bagatellmessig kaffevann-problem som må løses før alt går i orden.

Partene innkaller til pressekonferanse i Saltvern skoles auditorium (gymbygget)
i dag kl 16.00.
Alle er velkommen!

Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre til fire parallellers skole i bydelen Rønvik - et par kilometer fra Bodø sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin, assisterende rektor er Kurt Danielsen.
Skoleåret 2005/2006 hadde skolen ca 710 elever fordelt på 32 klasser og omlag 100 ansatte totalt.
Skolen har nylig avsluttet et 3-årig prosjekt, Saltvern Futurum , for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Fram til sommeren 2002 var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
AKTUELT:
LINKEN
til ungdomma.no er etterspurt. Den ligger også som et ikon i venstre spalte og på linkesiden.
MANGE
dokumenter blir lagt ut i .doc-format; dvs det nåværende MS Word-formatet. Dette betyr ikke at dere må kjøpe Microsoft sin dyre Office-pakke for å lese dokumentene på Saltvernsidene. Et fullgodt gratis alternativ er å laste ned Open Office som også leser/lagrer doc-filer.
Nyttige faglenker på BKSKOLE
Sjekk ut!
Saltvern Plaza
The final solution angående skoleproblematikken
i Rønvik.
(April!)

Aprilspøken 2005

Aprilspøken 2004

Du er velkommen til å legge en
hilsen inn i vår
GJESTEBOK!
Symra velforening
er en aktiv støttespiller i nærmiljøet
Her er litt informasjon og bilder fra aktiviteter og prosjekter de ivrige ildsjelene i velforeningen har satt i gang.
NYTTIG
Gamle nyheter fra Saltvern

Skolebibliotekets database
Her går det an å søke etter bøker som finnes i skolebiblioteket
Interaktivt kart
Zoom inn Bodø


Saltvern-, Junkeren- og Glimtsanger
kan du høre her.