Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
B:
75 55 57 51
97471854
U: 75 55 57 50
97471923
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster:
Litt eldre nyheter fra Saltvern:
NYHETSARKIVET
med alle gamle nyhetssaker:
Samtalegrupper
- pilotprosjekt på Saltvern -


Helsesøster Ann Heidi Skjørseter

Bodø 19.februar 2007:
Helsesøster Ann Heidi Skjørseter på Saltvern gjennomfører nå gruppesamtaler for barn som har to hjem. Dette er et tilbud til de barna som har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre og er ment som et rent forebyggende tiltak.

Barna får anledning til å bli kjent med andre barn som har opplevd noe av det samme som dem selv og får dele erfaringer. Det legges vekt på å danne en trygg gruppe hvor barna liker seg. Gruppen treffes seks ganger.

Dette er et pilotprosjekt i Bodø. Saltvern er den første skolen som får gjennomføre dette samtaletilbudet.
Opplegget er etter en modell fra Bærum kommune.
Se gjerne innom www.pis.no

Ann Heidi Skjørseter skal starte nye grupper i løpet av høsten-07, og interesserte kan allerede nå ta kontakt (75555751/97471854). Hun påpeker at det er viktig at barnet selv ønsker å være med i en slik gruppe.

MOBBING
Bodø 13.februar 2007:
Til siste FAU-møte 31.januar var Mabel Angell Olsen og Tina Margrethe Wærnes fra Utekontakten i Bodø invitert for å informere om mobbing.
Foredraget deres kan du se her (PPT-Web)
Mac-brukere kan laste ned denne filen (PPT)

Mabel Angell Olsen

Tina M. Wærnes
Feil med tekstkodingen gjorde at dokumentet over var lite lesbart, særlig for Windowsbrukere. Dette er i orden nå.
Saltvern skole
Fellesskapet
Bodø 13.februar 2007:
Saltvern skole Fellesskapet har oppdatert informasjonssidene om seg selv.

Sjekk her

De første grabbtakene
Dette 16-millioners bygget skal etter planen stå ferdig i oktober. Det plasseres som en enetasjers forlengelse av den toetasjers fløya på barnetrinnet (H-fløya) og bøyes av mot Sekskanten.

Bygget inneholder tre baserom, stort kjøkken, teamrom for ansatte, grupperom og flere tekniske rom. Utvendig kommer det en rullestolrampe og terrenget heves slik at rullestolbrukere får en terskelfri adkomst. Bygget får ikke kjeller, men en utebod er planlagt.

Bruttoaralet til bygget er til sammen 595 kvadratmeter.

Fremdriftsplan

Bodø 8.februar 2007:
I går startet byggingen av den nye SFO/Førsteklassefløya på Saltvern. Gravemaskinen tok for seg i det som i 40 år har vært upløyd mark og markerte at nå er arbeidet i gang.
Slik vil bygget bli seende ut der det skal ligge bak Sekskanten på Saltvern barnetrinn Tegning med romplan
(Klikk for større bilder)
Nytt fra FAU:
Bodø 7.februar 2007:
Vi har et aktivt og godt FAU på Saltvern skole og i januar har det også vært svært mye aktivitet.
Her er de siste dokumentene fra FAU:

Referat fra siste FAU-møte 31.januar
Referat fra siste styremøte i FAU 7.januar
Tiltaksplan for FAU 0607 i kortversjon.

PS! Skoleruta for skoleåret 2007 - 2008 er vedtatt. Her er den.


Fra datarommet på Saltvern - Barnetrinnet
Datapensum
Bodø 31.januar 2007: (Oppdatert 19/3)
En gruppe lærere i Bodø kommune har jobbet med å utforme et felles forslag til grunnlegg-ende ferdigheter i data for elevene fra første til tiende klasse.

Sjekk: http://www.bkskole.no/IKT/IKTferdighet.htm

NB: Rutiner ved ulykkesskade på elever

Diakon Trine Kvalnes i Frelsesarméen ble glad for de gavene de fikk fra femte trinn på Saltvern

Omvendt adventskalender
Bodø 17.januar 2007:
Elevene på femte trinn har denne jula hatt en annerledes adventskalender.
De har
gitt i stedet for fått.
Adventsgavene med julegodt ble tirsdag før jul overrakt diakon Trine Kvalnes i Frelses-arméen av klassenes tillitselever.
Elevene sang En stjerne skinner i natt og fikk høre Trine Kvalnes fortelle om Frelses-arméens arbeide i førjulstida. Hun var svært glad for all støtte de får.
Elevene på 5.trinnet er takknemlige for at de selv har det godt, og er enige om at det kjennes bra å kunne gjøre noe for andre.

Trafikk: Si din mening!
Tryggere trafikk rundt Saltvern
(Oppdatert) Bodø 15.januar 2007:
Forslaget til tiltaksplan for å forbedre trafikkforholdene rundt Saltvern er nå ferdig. Det er arkitekt Håkon Bø som har skrevet denne. Oppdraget ble gitt i forbindelse med prosjektene Saltvern Futurum, Prosjekt uterom og Utearena for læring.

Håkon Bø og skolen håper at alle elever, foresatte, lag og foreninger rundt skolen, trafikkfaglige miljøer og offentlige etater leser dokumentene Tiltak og høring og Rapport og plan (pdf) og at så mange som mulig kommer med tilbakemeldinger.

Det er viktig at DU sier din mening om trafikkplanen og eventuelt kommer med forslag til forbedringer eller tilføyelser. Dette kan med fordel gjøres på skjemaet Tiltak og høring.
Svarfristen er 31.januar, og tilbakemeldingene fra elevene skal leveres til klassekontaktene. Andre kan levere elller sende til Administrasjonen på Saltvern skole. (Underetasjen på mellombygget)
Dokumentet er lagt ut i Word-format og kan skrives i direkte.
De som ikke har internett eller har en treg forbindelse kan hente utskrifter av dokumentene i administrasjonen.

Prioriteringene av forslag blir oppsummert, presentert og levert videre til kommunen.

Bø regner med at gjennomføringen av alle tiltakene vil ta tid, men ønsker raske resultater med god effekt.

De aktuelle dokumentene kan lastes ned her:

Tiltak og høring trafikk Saltvern.doc (1 mb)
Rapport og plan trafikk Saltvern.pdf (3 mb)

(Filstørrelsen er redusert i forhold til versonene som lå ute i forrige uke)

Skolemekling på Saltvern

Susann og Siri Hammerfjeld

Bodø 10.januar 2007:
Som en av de første grunnskolene i Salten etablerer Saltvern nå et tilbud om skolemekling. Dette er at en gruppe elever på skolen mekler i elevkonflikter.

- Dette er ikke skole - elev relatert men går på problemer elever i mellom, sier Siri Hammerfjeld som før jul holdt kurs i elevmekling for interesserte elever på skolen. Siri er elev ved Dans og teaterlinja ved Bodø videregående skole.

- I det skjulte finnes det ofte tildels alvorlige konflikter mellom elever. Elevmeklerne på skolen ønsker å forhandle mellom elevene på upartisk grunnlag med mål å få en løsning på problemene. Nå har elevene noen å gå til, forteller Siri.

Kontaktlærer eller Trine
For å få kontakt med meklerne må elevene

først snakke med sin kontaktlærer, eller driftsleder Trine Dreiås nede i Administrasjonen. Deretter kan skolemeklingen settes i gang.

Utlufting
- Mye kan løses ved at partene får snakke med hverandre og får legge fram sitt syn. Ved å lufte problemene og få i gang en kommunikasjonsprosess er mye allerede gjort. Erfaringen viser at dialog er et godt middel i konfliktløsning, sier driftsleder Trine Dreiås.

Måten å løse en behovskonflikt på er å komme fram til kompromisser. Er avstanden for stor, må man kanskje ha en «mekler» (i klassen: læreren), som kan lytte til synspunktene fra begge eller alle parter, styre samtalen og legge fram alternative løsninger.
En god mekler tar ikke parti, men bidrar til å avdekke behov og snakke om løsninger som kan være tilfredsstillende for begge parter.
Flere og flere skoler satser etter hvert på elevmekling, som innebærer at en gruppe elever blir «utdannet» til konfliktmeklere som skal være en ressurs for elevene på skolen i mindre alvorlige konflikter. Elevmekling innebærer god trening for elevene med hensyn til konfliktløsning og kommunikasjon.
(Kilde: Skolenettet)

Elevmekling

Fra Helsesøster:
Til foreldre/foresatte for elever i 5.trinn

Godt nyttår!!
Jeg er under opplæring i samspillsmetoden Dialog. Dette er et forebyggingstiltak, og er ment for å kunne styrke dere i foreldrerollen.
Det tas utgangspunkt i det naturlige og hverdagslige samhandlingsmønsteret dere allerede har slik at dette gjøres mer bevisst.
På grunn av dette inviterer jeg foreldre som har lyst til å være med på dette til å ta kontakt med undertegnede innen 15.januar (NB: Ny dato) for nærmere opplysninger og påmelding.
Det blir 3 individuelle samtaler og 3 gruppesamtaler. Vel møtt!

Med hilsen helsesøster
Ann Heidi Skjørseter
mobiltelefon 97471854

BALLSPILLDAG for U-trinnet!

Bodø 25.desember 2006:
Det er nok sunt å røre litt på kroppen før jula setter inn med voldsomme mengder juleknask og julemat.

Derfor var det uten tvil et sjakktrekk av ungdomstrinnet på Saltvern da de innførte en

ballspilldag siste uka før jul. Denne er nå en fast innarbeidet tradisjon, og sist mandag ble Ballspilldagen 2006 arrangert.
Øvelsene var som vanlig basket, innebandy og fotball.

Innsatsen av elevene var formidabel, og et voldsomt engasjement fra de på tribunen satte en spiss på det hele.

Under bringer vi resultatlistene.
Spesielt for årets konkurranser var at alle tre øvelsene ble vunnet av en og samme klasse.

Og det var klasse 10 C!!!!!

Se bilder fra ballspilldagen her!

Resultatliste fra Balldagen 2006
Fotball:

Basket

1
2
3
4
4
6
7
8
9
9

10C 
10A
9C
9B
9A
9D
10B
8C
8A
8B
14 poeng
13 poeng
13 poeng
11 poeng
11 poeng
8 poeng
7 poeng
5 poeng
4 poeng
4 poeng

1
2

4
5
6
7
8
9
9

10C
10B
10A
9D
9C
9B
9A
8B
8C
8A
15 poeng
14 poeng
14 poeng
12 poeng
10 poeng
9 poeng
6 poeng
4 poeng
3 poeng
3 poeng

Innebandy

Ved poenglikhet - på de tre første plassene - teller innbyrdes oppgjør. Deretter skiller målforskjellen/scorede mål.

Poenglikhet fra og med fjerdeplassen gir delt plassering.

 Sekretariatet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10C
9C
9D
9B
10B
9A
10A
8A
8C
8B           

15 poeng
13 poeng
13 poeng
12 poeng
10 poeng
9 poeng
8 poeng
5 poeng
3 poeng
2 poeng
Juleshowet 2006

Bodø 2.januar 2006:
Onsdag før jul hadde barnetrinnet sin tradisjonelle juleforestilling i B-gymsalen. Elevrådene på trinnet sto som arrangør og ledet showet.

Elevrådsleder Rebecca fra sjuende åpnet det hele med å ønske velkommen til showet. Dette skapte noe forvirring siden ingen så henne. Det viste seg at hun sto ved inngangsdøra iført en av skolens fire nye trådløse bøylemikrofoner. (Spleiset av FAU og Juniorelevrådet)

Selve showet var innholdsrikt og fenget også de minste. Alle satt som lys og fulgte med hele tiden.

Rockeband
Det vi kanskje husker aller best var rockegruppa Boys on wheels med Johan fra sjuende i spissen. De fikk liv i forsamlingen med sin tolkning av Smoke on the water - som jo er bygd på verdens mest kjente rockeriff - og en egen spennende komposisjon vi ikke vet navnet på.
Ellers fikk vi mye flott sang, dans og skuespill. Sjette trinn dramatiserte kjempefint noen utdrag fra norgeshistorien. Her kom de trådløse mikrofonene virkelig til sin rett, vi hørte hva skuespillerne sa!
Fjerde trinn sjarmerte veldig med sin sang- og dansevariant iført refleksvester.

Boys on wheels debuterte på barnetrinnets juleshow onsdag i et av mange flotte innslag

Saltvern Fellesskap hadde en spennende film på programmet. Det var en interessant og god dokumentasjon om virksomheten på Oasen som ble vist på storskjerm.

Premieutdeling
Tilslutt var det premieutdeling for beste juleklasserom. Det vil si; klassene konkurrerte knallhardt om en rekke attraktive priser som har med klasserommet og området rundt å gjøre. Elevrådet og rektor var jury og konkluderte med at nivået var veldig høyt i år. De var også fornøyde med at så mange kjempet om sjarm- og mottakelsesprisen (sa noen bestikkelse...) i år.
I god sosialdemokratisk ånd fikk i allefall alle deltakerne premie!

Se bilder!

100000! Saltvernsidene nådde torsdag kveld 23.november hundre tusen treff siden starten i 2003,
70% av dem har vi fått siden september 2005.
Feiringen har funnet sted.
Fru Fygle i generasjoner

Bodø 8.desember 2006:
- Vi elsker deg, fru Fygle!
Tredjeklassingene er ikke i tvil. De voksne damene som jevnlig besøker Saltvern gjennom Prosjekt leselyst er kjempepopulære.

Inger Fygle er som en institusjon å regne på Saltvern. Hun har før hun ble pensjonist vært vikar på skolen i alle år. Undertegnede husker henne som vikar på skolen helt tilbake til 60-tallet...
Blant elevene var hun veldig godt likt:
Hurra, vi får fru Fygle, var omkvedet.

Prosjekt leselyst
Prosjekt leselyst har som mål å vekke lesegleden hos elevene og vise dem hvilken skatt som ligger i bøkenes verden.

Inspektør Olaug Valle kontaktet noen pensjonister som sa seg villig til å lese for og sammen med elevene på småtrinnet.
Hun håper at prosjektet også kan fortsette etter jul:
- Jeg ser jo hvor glade barna blir når de får besøk av disse flotte damene. Leselysten øker uten tvil, men jeg tror også denne kontakten mellom generasjonene i seg selv
er veldig positiv. Jeg tror alle lærer en masse av hverandre.


Sara Johannesen


Inger Fygle er populær på Saltvern

- Jeg synes det er kjempekoselig å være her å lese for alle disse kjekke ungene, sier Inger Fygle.
- Det er virkelig en vitamininnsprøyting og vel anvendt tid, sier hun.

Tidligere politiker Sara Johannesen synes det er flott å møte forskjellige generasjoner på denne måten:
- Det er for få kontaktpunkter mellom generasjonene i dag. Før var det helt anderledes, besteforeldre, foreldre og barn bodde mye tettere. Jeg mener vi har godt av å bli kjent med hverandre, og prosjekt Leselyst er et fint tiltak også på den måten.

- Men jeg kunne ha ønsket at vi i den mer modne generasjonen hadde hatt mer kontakt med ungdommene.
Dette føler jeg det blir for lite av, ser Sara.

Vinteren 2006: Husker du i oktober?
BRUK REFLEKS
Bodø 6.desember 2006:
Vi har fått rapporter om flere skumle trafikksituasjoner før og etter skoletid.
Nå i vintermørket er det veldig vanskelig for bilister å oppdage elever på skoleveien. Særlig når det er vått og ungene ikke bruker refleks.

Skolen vil derfor på det sterkeste oppfordre alle om å bruke refleks!

Hjemmeundervisning
Bodø 6.desember 2006:
Bodø kommune har utarbeidet et søknadsskjema for de som ønsker å undervise elevene hjemme.
Last ned her
Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre til fire parallellers skole i bydelen Rønvik - et par kilometer fra Bodø sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin, assisterende rektor er Kurt Danielsen.
Skoleåret 2005/2006 hadde skolen ca 710 elever fordelt på 32 klasser og omlag 100 ansatte totalt.
Skolen har nylig avsluttet et 3-årig prosjekt, Saltvern Futurum , for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Fram til sommeren 2002 var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
LINKEN
til ungdomma.no er etterspurt. Den ligger også som et ikon i venstre spalte og på linkesiden.
MANGE
dokumenter blir lagt ut i .doc-format; dvs det nåværende MS Word-formatet. Dette betyr ikke at dere må kjøpe Microsoft sin dyre Office-pakke for å lese dokumentene på Saltvernsidene. Et fullgodt gratis alternativ er å laste ned Open Office som også leser/lagrer doc-filer.
Nyttige faglenker på BKSKOLE
Sjekk ut!
Saltvern Plaza
The final solution angående skoleproblematikken
i Rønvik.
(April!)

Aprilspøken 2005

Aprilspøken 2004

Du er velkommen til å legge en
hilsen inn i vår
GJESTEBOK!
Symra velforening
er en aktiv støttespiller i nærmiljøet
Her er litt informasjon og bilder fra aktiviteter og prosjekter de ivrige ildsjelene i velforeningen har satt i gang.
NYTTIG
Gamle nyheter fra Saltvern

Skolebibliotekets database
Her går det an å søke etter bøker som finnes i skolebiblioteket
Interaktivt kart
Zoom inn Bodø


Saltvern-, Junkeren- og Glimtsanger
kan du høre her.