Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
B:
75 55 57 50
U: 75 55 57 51
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster:
Litt eldre nyheter fra Saltvern:
NYHETSARKIVET
med alle gamle nyhetssaker:
Pengeløfte til Saltvern
Bodø 2.desember 2005:
Formannskapet i Bodø gikk i forgårs inn for å bevilge 9.5 millioner kroner til et tilbygg på skolen.
Med dette blir skolen bedre rustet til å ta imot det stadig økende elevtallet. Allerede i høst måtte en førsteklasse tilbys brakker for å få plass på skolen. 25. november var oppvekst- og kulturkomiteen i Bodø og så på forholdene, et besøk som nok overbeviste komiteen om nødvendigheten av et tilbygg.

Avisa Nordland 25.november 2005:
Nå er det Saltverns tur
Saltvern skole trenger 9,5 millioner kroner snarest for å bli kvitt brakkene i skolegården til høsten. Men så langt er ingenting lagt inn i budsjettet.
Av: Trude Landstad AN

– Vi skal bruke helgen til å diskutere budsjettet, og jeg skal prøve alt jeg kan å få inn de pengene som trengs. Saltvern er den skolen som står først i køen for opprusting nå, sier Lisbeth Glanfield (SV), leder for oppvekst- og kulturkomiteen. I går var komitéen på befaring på skolen som ifølge prosjektet Saltvern Futurum skulle bli bodøskolens utstillingsvindu. Personalet var forespeilet storsatsing på ombygging tilpasset moderne pedagogikk, men vyene er ikke fulgt opp av penger.


Nybygg. Assisterende rektor Nils-Petter Nikolaisen peker ut for oppvekst- og kulturkomiteen området for nybygg som vil erstatte brakkene på Saltvern. Hvis politikerne bevilger penger. Foto: Tom Melby AN
– På skolesida er det lite som har skjedd, innrømmer Glanfield.
– Vi har vært klar over situasjonen, men så har det kommet andre ting som måtte gå foran – som Rønvik, Løpsmark og Misvær. Det er beklagelig, men samtidig har det jo aldri vært helt stillstand på Saltvern.

Brakker
– Jeg føler meg lurt, sa mangeårig tillitsvalgt lærer Toril Thoresen på Saltvern til AN i går. For skolens del er nye toaletter er det mest konkrete som så langt er kommet ut av Saltvern Futurum. I høst måtte førsteklassinger inn i brakker.

– Vi håper de ikke blir midlertidig permanente. De mangler vann, elevene må gå ut og så inn i skolen for å gå på toalettet, fortalte assisterende rektor Nils-Petter Nikolaisen komitémedlemmene. Skolen trenger 9,5 millioner kroner til et tilbygg for å bli kvitt brakkene. Deretter kommer de langsiktige behovene for å bygge om den gamle skolen, ifølge foreløpige beregninger koster det 45 millioner kroner.

Arbeidene med uteområdene til uteskole og ny trafikkløsning kommer i tillegg, de er ikke kostnadsberegnet.

Press
Saltvern har i dag 714 elever og ingenting tyder på at det vil gå nedover, snarere tvert imot, opplyser undervisningssjef Per-Oscar Schjølberg. I januar legger han fram sak for komité og bystyre om utfordringene og pengebehovet på skolen. Uansett vil det ta flere år før vyene i Saltvern Futurum er en realitet, innrømmer prosjektleder Steinar Mariussen.

– Når er utstillingsvinduet på plass?

– Hvis det blir lagt inn 7-8 millioner kroner framover pr år, kan vi ta en arbeidsenhet i slengen. Men det vil gå noen år. Samtidig kan man si at skolen allerede er et utstillingsvindu på den måten at den gjør det beste ut av ressursene den har, sier Mariussen.
Bodø 18.november 2005:
Les referatet fra siste FAU-møte 9.november.
The Champions!
Bodø 14.november 2005:
Saltvernlaget Ocean 12 gjorde en fenomenal innsats og stakk av med hovedpremien i den store First Lego League-turneringa i helga.
I Bodø Spektrum slo de knock out på alle de andre lagene fra Bodø og distriktet,. Belønningen er en tur til Trondhjem om tre uker.

Champions
Ocean 12 ble Champions i årets turnering. Etter knallhardt arbeid og stor innsats ble laget nominert til samtlige priser. I robotkjøringen kom de helt til finalen, men ble slått på målstreken.
Godt samarbeide blant alle i gruppa gjorde at de også fikk Samarbeidsprisen.

Nå er 31 glade sjuendeklassinger klare for den skandinaviske finalen i Trondheim 3. desember.

Bra av S.T.S. og Masterpiece
De to andre lagene fra Saltvern, S.T.S. og Masterpiece, hevdet seg også meget godt i konkurransen. De var nominert til flere av prisene, og Masterpice var med i robotkonkuransen frem til semifinalen.
De rundt 70 Saltvernelevene gjorde seg positivt bemerket med godt humør og akrobatikk, sang og show hele dagen.

(Bilde: Faksimile fra Avisa Nordland. Saltvern sine kameraer kom dessverre på midlertidig avveie i seiersrusen)

Solidaritetsjogg
Bodø 7.november 2005:
Av Tone Espejord
Tirsdag 4.oktober var det tid for den tradisjonelle joggedagen på barnetrinnet. Målet for turen var ikke bare trim og naturopplevelse. Den var en solidaritetsaksjon der elevene samlet inn penger til arbeid blant barn i Lesotho.
153 elever sprang ei hel mil. Resten av elevene gjennomførte en femkilometer gjennom elveparken rundt Vågøynes gård.

Blide elever
Den vanlige løypa rundt Vågøyvannet måtte endres på grunn av ras. Derfor ble det jogget, sprunget og vandret til lysløypetraséen begge veiene. Det la ingen demper på stemningen blant deltakerne. Tilfeldige turgåere møtte en strøm av blide elever på tur opp og ned langs vannet.
Gledelig var det at det kom solgløtt gjennom dagen, selv om de siste løperne nok ble regnvåte før de nådde ned til skolen og fikk saft.
Innskriving
av nye førsteklassinger
Bodø 2.november 2005:
Nå er det tid for at nye Saltvernunger skal innskrives. Tirsdag 8.november er dagen, mellom kl. 17.00 og 19.00.

Velkommen!

Les innkallelsen

Uterom Saltvern
Bodø 27.oktober 2005:
Prosjekt uterom er en del av Saltvern Futurum. Formålet er å skape læringsarenaer ute på skolens område og i skolens nærområder opp til et par kilometer fra skolen.

For å få til dette må aktiviteten økes ute og utearealene på skolen tilrettelegges.

Arbeidsgruppe
Prosjektet har vært fulgt av en arbeidsgruppe som består av: Anne Marie Carolin, Saltvern skole, Matti Jäntti, OK-avdelingen , Sissel Tverli, Teknisk avdeling og Steinar Mariussen, leder OK-avdelingen.

Miljøverksted Nord ved sivilarkitekt Håkon B Bø har hjulpet arbeidsgruppen med å:

Utarbeide prinsippskisser for trafikksystem i Saltvernområdet og trafikkløsninger ved skolen, samholdt med registreringer i trafikkundersøkelsen.
Utarbeide prinsippskisser for organisering av skolens uterom, samholdt med lærernes registreringer av barnas uteaktivitet.
Utarbeide prinsippskisser for skolens arenaer for læring utenfor skoleområdet.

Trygg ferdsel i trafikken i og utenfor skoletiden er et viktig delmål i satsingen.

Elevene trafikkregistrerer
Som ledd i arbeidet har elevene gjennomført en registrering av egen skolevei, foreldrekjøring og farlige eller utrygge partier på skoleveien. Funnene fra undersøkelsen er innarbeidet i løsningsforslagene. Lærerne har kartlagt elevenes oppholdssteder og aktiviteter i friminuttene, registrert med klassetrinn og kjønn.

Gruppens vurderinger og forslag
Arbeidet er oppsummert i seks plansjer:
Skolevegen. Registrering. Hovedtrekk i elevenes trafikk-kartlegging
Trafikkvurdering. Trafikkmønster og hovedferdselsårer
Områder.
Reinsletta og Rønvik inndelt i ”store tomter”
Tiltak. Kryssutbedring, fortau, enveistrafikk og vegstengning
Skoleområdet. Tiltak, landsbygater, aktivitetssoner, trebelter og vann
Utearena for læring Hjemmearena, revir, nærarena.

Hva skjer videre?
Uteromskonferanse for Saltvern Futurum med inspirasjonsforelesninger om muligheter på skolenes utearenaer, med arbeidsøkter knyttet til temaet ”Hva er Saltverns utearena for læring” og ”Hvordan få til utearena for læring”. Arrangement, gjennomføring, oppfølging.
Hjemmearena. Mer detaljert uttegning av skoleområdet og hovedprinsippene for videre opparbeiding. Inndeling i delområder og forslag til rekkefølge. Detaljert planlegging og utførelse av noen prioriterte delområder.
Trafikksikkerhet. Oppfølging av trafikkløsninger i forhold til reguleringsplan og kommunedelplan. Valg og gjennomføring av strakstiltak. Rapport fra forundersøkelsen
”Revir og nærarena”. En mer detaljert beskrivelse av utearenaer for læring koordinert med arbeidet med skolens pedagogiske plattform og oppfølging av læreplan.

Les mer om prosjektet og se plansjene
(pdf-dokument 5.9 mb)

Klikk på plansjen over for å få
en større versjon.

FN-dagen
Første og femte sang Bokstavsangen

Bodø 24.oktober 2005:
På tradisjonelt vis feiret Saltvern barnetrinn FN-dagen 24.oktober med en samling i gymsalen.
En flott forestilling ple preget av mye fin sang og diktlesing. Femte trinn hadde ansvaret og hadde laget et godt og fengende program for dagen.
Åpningen var Michael Jacksons Heal the World, friskt og flott framført. Første og femte trinn slo seg deretter sammen for å fremføre Bokstavsangen, et sjarmerende innslag med bokstavplakater på kryss og tvers.
Et godt melodi og tekstvalg var McCartneys Ebony and Ivory. Under Sommerfuggel i vinterland kom en overraskelse. Elevene i første delte ut fine sommerfugler til publikum, veldig populært og søtt!
Godt mannskap må til FN når flagget heises
Internasjonal uke
Bodø 24.oktober 2005:
I dag ble årets Internasjonale uke innledet med fellesfrokost i korridoren.
Dette året er den Internasjonale uken viet menneskehandel i Brasil. Elever over hele landet samler inn penger til forebygging av dette. Inntektene fra selve Operasjon dagsverkdagen går også til aksjonen.

En elevredaksjon er i sving med reportasjer fra denne uka som vi vil presentere etterhvert.
På besøk hos Fylkesmannen
8A fra Saltvern på besøk hos fylkesmannen i Nordland
(Foto: Fylkesmannen i Nordland)
Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre til fire parallellers skole i bydelen Rønvik - et par kilometer fra Bodø sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin, assisterende rektor er Nils-Petter Nikolaisen.
I skoleåret 2005/2006 har skolen ca 710 elever fordelt på 32 klasser og omlag 100 ansatte totalt.
Skolen har i vår avsluttet et 3-årig prosjekt, Saltvern Futurum , for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Fram til sommeren 2002 var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
Du er velkommen til å legge en
hilsen inn i vår
GJESTEBOK!
SE FILMENE tiendeklassingene som gikk ut våren 2005 laget i forbindelse med den kulturelle skolesekkens videoprosjekt. Du trenger QuickTime.
Symra velforening
er en aktiv støttespiller i nærmiljøet
Her er litt informasjon og bilder fra aktiviteter og prosjekter de ivrige ildsjelene i velforeningen har satt i gang.
NYTTIG
Gamle nyheter fra Saltvern

Skolebibliotekets database
Her går det an å søke etter bøker som finnes i skolebiblioteket
Interaktivt kart
Zoom inn BodøSaltvern-, Junkeren- og Glimtsanger
kan du høre her.