Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
B:
75 55 57 50
U: 75 55 57 51
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster:
NYHETSARKIVET
med alle gamle nyhetssaker:
Sprek norsk ungdom
Bodø 11.oktober 2005:
Enkelte tradisjoner begynner å feste seg på Saltvern, slik som joggedagen - eller Discojoggen om man vil.
Ledet av en sprek ung dame fra Friskhuset lot hele ungdomstrinnet seg lede inn i en saftig oppvarming med glad musikk før de nymotiverte og varme ungdommene kastet seg ut i joggingen.
Til neste år blir også barnetrinnet invitert, det kan bli liv med vel 700 hoppende og dansende elever!
Bilder finner du her.
Unge filmskapere
Bodø 30.september 2005:
De siste ukene har fokuset for våre største elever vært kreativitet og fantasi. 10.trinnselevene er i gang med et stort filmprosjekt og jobber med stor iver for å til et godt resultat.
Skolene i Bodø konkurrerer i regi av Den kulturelle skolesekken om å lage de beste filmene. Det vanker fine premier til dem som etter juryens mening lager de beste produktene.
Elevene har hatt kurs både i filmteori og i praktisk redigering og tester nå ut kunnskapene sine. Forrige uke ble i stor grad brukt til filming. I denne og neste uke blir tiden brukt til til redigering og DVD-laging. Trinnet har delt seg opp i 14-15 grupper som skal levere hvert sitt produkt. De fleste redigerer på Macprogrammet iMovie, et brukervennlig men samtidig kraftig program velegnet for ferske redigerere.

Se filmene fra forrige 10.trinn

Konsentrert redigeringsarbeid må til
Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre til fire parallellers skole i bydelen Rønvik - et par kilometer fra Bodø sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin, assisterende rektor er Nils-Petter Nikolaisen.
I skoleåret 2005/2006 har skolen ca 710 elever fordelt på 32 klasser og omlag 100 ansatte totalt.
Skolen har i vår avsluttet et 3-årig prosjekt, Saltvern Futurum , for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Fram til sommeren 2002 var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.