Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
B:
75 55 57 50
U: 75 55 57 51
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster:
NYHETSARKIVET:
Full Fart i Friminuttene
Bodø 2.september 2005:
Utsiktene for elever på Saltvern barnetrinn til å drive dank i friminuttene blir noe usikker i tiden fremover. FAU ved skolen har nemlig spandert et sett med uteaktivitetsutstyr; fotball, basketball, tennisball, hoppetau med mere til hver klasse.
Vi synes dette er et kjempeflott tiltak! Det var også tydelig at alle elevene ble veldig glade for denne gaven som brennsikkert vil hjelpe dem til å få opp pulsen i friminuttene.

Det har vært mye fokus på den oppvoksende slekts dårlige form i de siste årene. Nå gir FAU et viktig bidrag for å komme denne utviklingen i forkjøpet.
I tillegg blir friminuttene for elevene helt sikkert blir mye skøyere ....
Applaus til Saltvern FAU!

Øverst ser vi FAU-leder Bjørn Heitmann sammen med tre fornøyde representanter fra 7.trinn.

Første skoledag!
Bodø 25.august 2005:
Det ble en stor dag for både store og små da hele fire nye grupper med førsteklassinger skulle begynne på Saltvern mandag morgen.
Det er ikke godt å si hvem som var mest spente, elevene, foreldrene eller lærerne da de nye Saltvernungene ble ønsket velkommen i barnetrinnets gymsal. Der ble de møtt av flott sang av femtetrinnet, ledet av maestro Stein-Gøran Karlsen.
Rektor Anne-Marie Carolin holdt en fin velkomsttale før elevene fikk hilse ordentlig på de nye lærerne sine på rommene.
Spente på første skoledagen
Femte trinn sang vakkert
Vi er klare!
Bli-kjent turer i Maskinisten og
på Bestemorenga
Bodø 25.august 2005: (oppdatert)
Det ferske åttendetrinnet på Saltvern har benyttet godværet og dratt på tur til Maskinisten og til Bestemorenga onsdag.
Formålet med turen var ikke bare fysisk fostring, naturnyting og rekreasjon. Likeså viktig var det å bli kjent med hverandre. Derfor ble også turen kalt en bli-kjent tur.

Trinnet har fått en hel ny klasse med nye Saltvernunga fra Rønvik skole. I tillegg er det et stort team med nye lærere det gjelder å komme på godfot med .....
Vi har fått oversendt noen bilder fra turen. Se dem her.
Bildene fra Bestemorenga er her.

Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre til fire parallellers skole i et etablert boområde i bydelen Rønvik - et par kilometer fra sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin, assisterende rektor er Nils-Petter Nikolaisen.
I skoleåret 2004/2005 hadde skolen ca 700 elever fordelt på 30 klasser og omlag 100 ansatte totalt. Elevtallet ventes å stige merkbart til høsten.
Skolen har nettopp avsluttet et 3-årig prosjekt, Saltvern Futurum , for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
For tre år siden var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
Du er velkommen til å legge en
hilsen inn i vår
GJESTEBOK!