NYHETER:______________________ Tidligere nyheter
Forskning i fjæra
Bodø 12.juni 2005:
2B på Saltvern har nylig vært på tur i Bodøsjøen og forsket i fjæra.
Det ble en trivelig og lærerik tur for alle!

Se bilder fra turen!

Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre til fire parallellers skole i et etablert boområde i bydelen Rønvik - et par kilometer fra sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin, assisterende rektor er Nils-Petter Nikolaisen.
I skoleåret 2004/2005 hadde skolen ca 700 elever fordelt på 30 klasser og omlag 100 ansatte totalt. Elevtallet ventes å stige merkbart til høsten.
Skolen har nettopp avsluttet et 3-årig prosjekt, Saltvern Futurum , for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
For tre år siden var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.

Finn Saltvern
på kartet