Oppdatert 27.juni kl. 17.23
NYHETER:______________________ Tidligere nyheter
Nye SFO-priser 2005
Bodø 1.juni 2005:
Rettelse: Prisene for SFO går ned!! (satser pr 01.01.2004 i parentes):
5 dagers tilbud 1.655 (1.775)
4 dagers tilbud 1.355 (1.455)
3 dagers tilbud 1.045 (1.120)
2 dagers tilbud 855 (915)
1 dags tilbud 575 (610)

Tilfeldige oppdrag:
Opphold på 1 time pr. gang 125 (130)
Dagsats for enkeltdager 155 (160)
Sommer-SFO sats pr.uke 450 (465)

Prisene er fastsatt i Bystyret i desember 2004 og gjelder fra 1.1.05
Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre til fire parallellers skole i et etablert boområde i bydelen Rønvik - et par kilometer fra sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin, assisterende rektor er Nils-Petter Nikolaisen.
I skoleåret 2004/2005 hadde skolen ca 700 elever fordelt på 30 klasser og omlag 100 ansatte totalt. Elevtallet ventes å stige merkbart til høsten.
Skolen har nettopp avsluttet et 3-årig prosjekt, Saltvern Futurum , for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
For tre år siden var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.

Finn Saltvern
på kartet