NYHETER:______________________ Tidligere nyheter
Siste:
Saltvern
blir
p
rivat-
skole
Bodø 1.april 2005:
Saltvern skole blir privatskole til høsten. I går kveld vedtok regjeringen et lovforslag som gir skolene økt lokalt selvstyre. I tråd mer regjeringens føringer innebærer dette blant annet at de kan fristille seg fra skoleeier og drive privat hvis de ønsker det.
Administrasjonen på Saltvern har jobbet under høytrykk i hele natt. Det ryktes at den allerede har meislet ut konturene av nye Saltvern. Sikkert er det at skolen nå skal rive seg løs fra kommunen og bli selvstendig.
Fra 1.august må alle foreldre som ønsker barna sine på Saltvern søke om plass. Skolen skal redusere elevtallet kraftig for å kunne gi et bedre tilbud til de som blir tatt inn. Elever som ikke kommer inn skal gå på Rønvik- og Løpsmark skoler, eventuelt bli ukependlere til Kjerringøy eller Helligvær skoler det det er god plass. Opptakskriteriene for å aksepteres som Saltvernelev er ennå ikke fastsatt.
90% av utgiftene til skoledriften vil bli dekket av staten, men de foresatte må likevel regne med å betale skolepenger. Vi har hørt antydet 5-6000 i måneden.
Dette mye for å dekke lønnsutgifter til lærerne og administrasjonen, samt mer datautstyr. Som lønnstager i en privat bedrift kan de ansatte regne med et lønnshopp på 100.000-200.000 i forhold til kommunens tariffer.

Nærmere opplysninger kan innhentes hos driftssjef Dreiås.
Vel møtt etter påskeferien!
Den siste harde arbeidsøkta før sommeren står foran oss. Men med lysere dager, våren som er kommet og solen som varmer skal vi nok klare oss!
Nytt på 5-7 trinn er at vi skal ta i bruk Fronter,et internettbasert kommunikasjonsmedium mellom skolen og elevene/hjemmet. Alle elevene får et brukernavn og passord de logger seg inn med. For eksempel fra den "grønne" linken nede i venstre spalte.
Mer informasjon om Fronter følger.
Brukte, gratis datamaskiner har vi fremdeles god bruk for!
DE SISTE NYHETENE I ARKIVET:
Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre parallellers skole i et etablert boområde i bydelen Rønvik - et par kilometer fra sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin, assisterende rektor er Nils-Petter Nikolaisen.
I skoleåret 2004/2005 har skolen ca 700 elever fordelt på 30 klasser og omlag 100 ansatte totalt.
Skolen er inne i siste semester av et 3-årig prosjekt Saltvern Futurum for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Inntil for to og et halvt år siden var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

E-post

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
B:
75 55 57 50
U: 75 55 57 51
Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster
og
redaktør: