NYHETER:________________________ Tidligere nyheter
Takk Hanne!
Bodø 3.september 2004:
Sist tirsdag gikk Hanne Davidsen av med pensjon etter å ha jobbet på Saltvern siden høsten 1967. I 36 år har hun hatt sitt daglige virke sammen med Saltvernunger og har gjort en strålende jobb.
I en fin markering på barnetrinnets personalrom ble hun på verdig vis takket for innsatsen og fikk gaver fra skolen og Bodø kommune.
Hanne fortalte litt om Saltverns historie og om hvordan det var å jobbe her de første årene. Med opptil sju paralleller var skolen rimelig trangbodd en stund. Kreativiteten var stor for å få plass til alle, og hun fortalte om Solvoll, Rønvik Vel og de andre midlertidige lokalene som ble brukt.
Vi på Saltvern ønsker Hanne en rolig og lykkelig pensjonisttilværelse sammen med mannen Knut, sine sønner, svigerdøtre og barnebarn og at hun får være mye på landstedet Pærla.
Hanne fikk en spesiell hilsen på veien til pensjonistlivet fra Saltvernlærer Toril (Holand) Thoresen (Til venstre).
Toril har vært både elev hos Hanne, mor i klassen og kollega i mange år.
Første skoledag!
Bodø 23.august 2004: I dag var det en stor dag for spente foreldre og slektninger og ikke minst for over 70 nybakte førsteklassinger: Den første skoledagen! I ti år framover skal de tilbringe arbeidsdagene sine her på Saltvern skole.
I en hyggelig sermoni ble de unge elevene tatt godt imot av rektor Anne-Marie Carolin. Førsteklassingenes faddere fra femteklassene ønsket velkommen ved å feiende flott synge en velkomstsang og skolesangen "Saltvernunga"
Rektor Anne-Marie Carolin ønsker velkommen. Spente lærere gleder seg til å møte sine
nye elever.
Brukte, gratis datamaskiner har vi fremdeles god bruk for!
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en to til tre parallellers skole i et godt etablert boområde i bydelen Rønvik - ganske nært sentrum.
Rektor er Andreas Berg
I skoleåret 2004/2005 har skolen ca 700 elever fordelt på 29 klasser og omlag 100 ansatte totalt.
Skolen er inne i et 3-årig prosjekt Saltvern Futurum? for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Inntil for to år siden var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
B:
75 55 57 50
U: 75 55 57 51
Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster
og
redaktør: