__Oppdatert 27. mai kl. 23.28
. NYHETER:________________________ Tidligere nyheter
_INGEN STREIK____
Fra venstre; meklingsmann Dag Nafstad, Jan Davidsen, leder i Fagforbundet og leder i Utdanningsgruppens hovedorganisasjon, Helga Hjetland
Bodø 27.mai 2004:
Jubel, gråt, lettelse og forbannelse. Det er noen av reaksjonene etter at maratonmeklingen mellom UHO og KS endte med enighet og den varslede storstreiken kunne avblåses.
Klokken 18.25 torsdag, etter intense forhandlinger 18,5 timer på overtid, kunne meklingsmann Dag Nafstad konstatere at de fire arbeidstakerorganisasjonene LO, UHO, YS og Akademikerne var blitt enige med Kommunenes Sentralforbund (KS).

Saltvern var en av de skolene i Bodø kommune som skulle blir tatt ut i streik. Da ville skolen og kanskje SFO ha stengt dørene på ubestemt tid.

- Fikk det vi måtte ha
- Det har vært svært tøffe og krevende forhandlinger, men vi oppnådde det vi måtte ha. Vi fikk ei akseptabel økonomisk ramme på 3,5 prosent og jevnere ansiennitetsutregning for lærere, førskolelærere og sykepleiere. Vi fikk også sikret en del prinsippielt viktige rettigheter for oss, sier Helga Hjetland i Utdanningsgruppens hovedorganisasjon til TV 2.
Lærerorganisasjonen fikk langt på vei aksept for at viktige prinsipper kan videreføres. Kompetanselønnssystemet fortsetter. Ansiennitetslønnsprinsippet blir modifisert men ikke fjernet. Kriterielønnssystemet videreføres. Skoleledere skal sikres minimum den lønn de ville hatt etter gjeldende kriterielønnssystem.

Omkamp
Men omkamper blir det. KS bebuder at de ikke gir seg så lett:
- Foreløpig vil lærerne få beholde sitt sentralt fastsatte kompetanselønns-system, og det skal nedsettes en partsammensatt arbeidsgruppe for å gjennomgå dette.
– Etter en helhetsvurdering mener jeg at vi er kommet et godt stykke på vei i tilpasse systemene og tilpasse de kommunesektorens. Erfaringer fra andre tariffområder, og fra Finland og Sverige, tilsier at det tar mer enn en tariffrevisjon for å komme helt i mål, sier administrerende direktør og forhandlingsleder i KS Olav Ulleren.

(Hentet fra hjemmesiden til KS)
KS-sjef Olav Ulleren
Hva fikk lærerne? Les her

Linker:
UHO
____KS

Brukte, gratis datamaskiner har vi god bruk for
Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en to til tre parallellers skole i et godt etablert boområde i bydelen Rønvik - ganske nært sentrum.
Rektor er Andreas Berg
I skoleåret 2003/2004 har skolen 672 elever fordelt på 28 klasser og omlag 100 ansatte totalt.
Skolen er inne i et 3-årig prosjekt Saltvern Futurum? for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Inntil for et år siden var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
Ungdomstrinnet er i tillegg også demonstrasjonsskole.

Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
75 55 57 50
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster
og
redaktør:

Geir Sørensen

E-post