Mindre laktose er pop
Bodø 2.april 2004: Det er noen misforståelser ute og går om hvem som kan få tilbud om laktoseredusert melk. Dette er en melk som har blitt veldig populær hos elevene de få ukene den har vært å finne på Saltvern. Kanskje på grunn av sin gode jordbærsmak?
Derfor er det grunn til å presisere at laktoseredusert melk er et tilbud til skolebarn som ikke tåler vanlig skolemelk. Det er ikke et tilbud til skolebarn som kan drikke vanlig lettmelk.

Nå hender det at barna kommer med lapp fra hjemmet om at de ønsker vanlig lettmelk tre dager i uken og laktoseredusert melk de andre to dagene. Men laktoseredusert melk er altså bare til de elevene som har et helt spesielt behov for denne.


(PS: Saken ble også tatt opp 1.april ...)

Takk til Sparebank1
Bodø 24.mars 2004: Tusen takk til Sparebank1 som har gitt 22 fullt brukbare datamaskiner med skjermer, mus og tastatur til Saltvern.
Dette er maskiner som kommer veldig godt med! De skal settes opp der de trengs mest - på klasserommene.
I fjor hadde vi ei skikkelig vårrydning i dataparken og kasserte en haug med gamle maskiner. Disse var ikke i stand til å gjøre jobben lenger. De ble for trege på nettverket, klarte ikke å dra rundt programmer og laget bare problemer. Det har ført til at det i år har vært ganske tynt med maskiner på klasserommene.
Gaven fra Sparebank1 kommer derfor svært beleilig. Det er veldig flott at næringslivet på denne måten tilbyr skolene sine gamle maskiner når de oppgraderer maskinparken sin. For skolene vil disse kasserte maskinene være godt brukbare i flere år framover.
Vi sier ikke nei takk hvis flere skulle komme på samme idéen!

Brukte, gratis datamaskiner har vi god bruk for

Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en to til tre parallellers skole i et godt etablert boområde i bydelen Rønvik - ganske nært sentrum.
Rektor er Andreas Berg
I skoleåret 2003/2004 har skolen 672 elever fordelt på 28 klasser og omlag 100 ansatte totalt.
Skolen er inne i et 3-årig prosjekt Saltvern Futurum? for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Inntil for et år siden var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
Ungdomstrinnet er i tillegg også demonstrasjonsskole.

Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
75 55 57 50
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster
og
redaktør:

Geir Sørensen

E-post