"Det store oppdraget":
Klassekontaktene holder foreldremøte
Bodø 23. januar 2003: På siste FAU-møte ble det bestemt at det skal gjennomføres ett foreldremøte i samtlige klasser før neste møte i FAU i forbindelse med ”Det store oppdraget” - den landsomfattende aksjonen mot mobbing i skolen.
Det skal avholdes ett foreldremøte i hver klasse så snart som mulig for å avdekke problemer med mobbing. Foreldrene må snakke med barna før møtet for å høre om de kjenner til noen som blir mobbet. Deretter vil FAU ta opp hva som eventuelt kan gjøres med dette.

Ett slikt foreldremøte skal være avholdt innen FAU-møte 10.mars 2004.

ReferatFinn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
75 55 57 50
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster
og
redaktør:

Geir Sørensen

E-post