Antimobbemanifest
Assisterende rektor Anne-Marie Carolin skriver under manifestet. Elevrepresentantene Marte Westgaard, Thea M. Lorentzen og foreldrererepresentant Bjørn Heitmann kontrollerer at alt går riktig for seg.
Saltweb - Bodø 17.november 2003:
”Det store oppdraget” kalles regjeringens og barneombudets kampanje mot mobbing. Mandag 17.november vedtok elevrådene på barne- og ungdomstrinnene i historiens første felles elevrådsmøte at Saltvern skal delta i denne kampanjen mot mobbing.
Kampanjen er et skikkelig kraftak. Både statsminister og ordfører har underskrevet manifestet. På skolen har elever, rektorer, lærere og foreldrene forpliktet seg til å jobbe for at Saltvern skal være en mobbefri skole.
Les referat fra møtet
Første storelevråd på Saltvern

Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø
Fax: 75 55 67 08
Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
75 55 57 50
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster
og
redaktør:

Geir Sørensen