Bodø 19. august 2003:
Første skoledag
Over 70 nye førsteklassinger startet i dag den 10-årige reisen gjennom grunnskolen på Saltvern.
Spente og forventningsfulle møtte de opp til sin første skoledag fulgt av foreldrene og noen besteforeldre.
I år er det lett å kjenne igjen førsteklassingene på grunn av de fine røde ranslene nesten alle elevene har fått hos veivesenet.
Vi i SaltWeb ønsker elevene lykke til og håper alle får en fin og lærerik tid på Saltvern!
Aller første skoledag

Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00
Fax: 75 55 67 08

Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30
Fax: 75 55 67 38

SFO:
75556750

Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52

Helsesøster:
75 55 57 50

Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster: geirsor


Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Skolen er en av Clemets demon-strasjonsskoler og er med i et spennende prosjekt Saltvern Futurum.
Dette innebærer blant annet at hele Saltvern nå er samlet til en en 1-10 skole.
Inntil for et år siden var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.

Nettsidene er temmelig nye og blir oppdatert minst ukentlig.

Webmaster