V-dag!
På tirsdag er den store dagen kommet. 7A ved Saltvern (og to syvendeklasser fra Alstad) skal avslutte det store videoprosjektet ”Biblioteket som møteplass for produksjon av digitalt innhold og som ny læringsarena” ved å fremføre filmene sine.

V-en i overskrifta står altså for video - hvis noen skulle være i tvil ...

Dette skjer på Flymuséet. Inviterte gjester er Avisa Nordland, Bodø Nu, NRK Nordland, TV2 og Radio 3.
Bakgrunnen for dette pionérprosjektet er at Bodø kommune i 2002 fikk støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet (VOX) for ”utvikling og gjennomføring av et program som skal heve kompetansen blant bibliotekansatte i forhold til nye utfordringer når biblioteket skal drive søk/framvisning av digitalt materiale og eventuelt drive utlån av multimediafasiliteter og veiledning i redigering, produksjon og lagring av digitalt materiell”.

Ut fra dette ble det satt i gang er prosjekt som hadde følgende mål:
1. Utvikle og gjennomføre kompetansehevingsprogram for framtidens bibliotek
2. Øke kunnskap og kompetanse om hvordan IKT/multimedia kan brukes i undervisning
3. Gjennomføre elevprosjekt med presentasjon av resultater i digital form

Les hele pressemeldingen her.

Saltweb kjenner til at det har vært jobbet knallhardt de siste dagene for å få produktet i havn. For flere av elevene og lærerne har pinsehelga gått med for å få de siste bilderutene og lydfilene på plass.
Vi vet at Saltvern og Alstad ikke bare lager hver sin film, men også presentasjoner. Saltvern skal utdype emnet Vann gjennom en slik.
Syv grupper har bidratt til både filmen og presentasjonene.

Det blir også spennende å se om Saltvernklassen velger å bruke PowerPoint eller Macprogrammet Keynote til sine presentasjoner. Keynote har noen fiffige overganger PP ikke matcher.
Compaq & Pinnacle Studio 8
Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø