Tredjeklassinger fra Saltvern besøker
frøknene på Løp hovedgård
saltvern.com