Spinnville sjetteklassinger
Sjette trinn på Saltvern spinner i gymmen
saltvern.com