Farvelkonsert 2011
Tiende trinn ønsker farvel med Saltvern og har konsert for første- og andre trinn
saltvern.com