Binai Aziz og Stig Tore Nilsen fra BHK
trener valgfagelevene i Fysisk aktivitet og helse på åttende trinn - mars 2013
saltvern.com