G-fløya i ny drakt
Både innvendig og utvendig
saltvern.com


Korridorene er pusset opp (ikke lærerne)

Fra det nye teamrommet til femte trinn

Fra det nye teamrommet til femte trinn

Nytt personalrom

Nytt personalrom

Nytt personalrom

Nytt personalrom

Fra det nye teamrommet til fjerde trinn

Fra det nye teamrommet til fjerde trinn

Fra det nye teamrommet til femte trinn

Fra det nye teamrommet til tredje trinn

Fra det nye teamrommet til andre trinn

Fra det nye teamrommet til andre trinn

Fra det nye teamrommet til andre trinn

Seminarrom 1

Seminarrom 1

Nytt grupperom 1

Nytt grupperom 2