Ny brakke, nytt storklasserom og ny rampe
saltvern.com


Skiltmontører: Mikael, Muddi og Fredrik

Med litt hjelp av vaktmester Magnar

Sånn

Der var det på plass...

C-rum 1

C-rum 2

Stolvogner

Ny adkomstrampe og ny inngang til C-rum 1