INFOFOLDEREN 2003 - 2004
SKOLERUTA 2003-2004:
August Skolestart 18.august
September
Oktober Høstferie 8. - 10.oktober
November Elevfri 21.november
Desember Siste skoledag før jul 19.desember
Januar Første skoledag 5.januar
Februar
Mars Vinterferie 1. - 5.mars
April Første skoledag etter påske 14. april
Mai Elevfri 21.mai
Juni Siste skoledag 18.juni
SALTVERN FELLES 1 - 10:
Visjon
Alle på Saltvern skal gis positive opplevelser
og personlig framgang

Plattform
Saltvern skole skal være:
Samarbeidende
Skapende
Sosialiserende
Søkende
Satsingsområder
Saltvern Futurum
Elevmedvirkning
Foreldremedvirkning
Beredskap mot mobbing
Portofolio/utviklingsmappe
Norsk
Matematikk
IKT
Alternative læringsarenaer
Den kulturelle skolesekken
SALTVERN 1-4 & 5-7:
Progresjonsplaner
Klasse 1-4:
Stabilitet
Trygghet
Sosialisering
Aktivitet og lek
Basiskunnskaper
Fysisk fostring
Klasse 5-7:
Endringer
Faglige krav
Personlig bevisstgjøring
Ansvar for egne valg
Varierte arbeidsarenaer
Fysisk fostring
Saltvern SFO tilrettelegger for trygge og gode oppvekstvilkår. Her er det en fin balanse mellom styrt aktivitet og fri lek.

Skolefritidsordningen er åpen:
07.15 - 16.30 mandag - fredag

Telefon: 75 55 67 50

SALTVERN 8-10:
Klasse 8-10:
Målbevisthet
Fagvalg
Individuell oppfølging
Fleksibel organisering
Vurdering
Fysisk fostring
Saltvern skole - ungdomstrinnet vil også i skoleåret 2003/2004 være Demonstrasjonsskole oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet.
Skolen vil være en besøks- eller hospiteringsskole for lærere som deltar i etter- og videreutdanning, eller skoler som ønsker å observere praksis og læringsmiljøet ved Saltvern.

Se også Saltvern Futurum

Øvingslærere 2003-2004
Eva Brit Furnes / Solbjørg Justad - Teampraksis 7.klassetrinn
Lise Johansen - klassepraksis 5.klassetrinn
Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Fax: 75 55 67 08

Tlf ungdomstrinnet:
75 55 67 00

Tlf barnetrinnet:
75 55 67 30

SFO:
75556750

Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52

Helsesøster:
75 55 57 50

Tannklinikk:
75 58 21 00