Finn Saltvern
på kartet

Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08
SFO:
75556750
Saltvern Fellesskap:
75 55 67 52
Helsesøster:
B:
75 55 57 51
97471854
U: 75 55 57 50
97471923
Tannklinikk:
75 58 21 00

Webmaster:
Litt eldre nyheter fra Saltvern:
NYHETSARKIVET
med alle gamle nyhetssaker:
INFOFOLDEREN 2005-2006:
SKOLERUTA 2005-2006 (Last ned rtf-format)
August Skolestart 23.august 2005
September
Oktober Høstferie 12. - 14.oktober
November Elevfri 18.november
Desember Siste skoledag før jul 21.desember
Januar Første skoledag 3.januar
Februar
Mars Vinterferie 6. - 10.mars
April Siste skoledag før påske 7.april
Første skoledag etter påske 19.april
Mai Elevfri 26.mai
Juni Siste skoledag 22.juni 2006
Saltvern skole
Visjon:
Alle på Saltvern skal gis
positive opplevelser
og
personlig framgang
Plattform: Satningsområder:
Saltvern skole skal være:
Samarbeidende
Skapende
Sosialiserende
Søkende
Kunnskapsløftet
IKT
Læringsmiljø- og kvalitet
Samarbeid og læring
Progresjonsplaner:
1-4 trinn: 5-7 trinn: 8-10 trinn:
Stabilitet Endringer Målbevissthet
Stabilitet
Målbevisthet
Trygghet
Sosialisering
Aktivitet og lek
Basiskunnskaper
Fysisk fostring
Faglige krav
Personlig bevisstgjøring
Ansvar for egne valg
Varierte arbeidsarenaer
Fysisk fostring
Fagvalg
Individuell oppfølging
Fleksibel organisering
Vurdering
Fysisk fostring
Kontakt Saltvern skole:
Adresse:
Telefon:
Fax:
Telefon SFO: Telefon SF:
E-post: Hjemmeside:
Reinslettveien 92-94, 8009 Bodø
75 55 67 00
75 55 67 08
Saltvern SFO 75 55 67 50
Saltvern Fellesskap 75 55 67 52
saltvern.skole@bodo.kommune.no
www.saltvern.com

Mer på denne siden

Organisering av skoledagen:
1.- 4. trinn: Start 08.30 - 23 undervisningstimer i uken
5.- 7. trinn: Start 08.45 - 27 undervisningstimer i uken
8.-10. trinn: Start 08.45 - 30 undervisningstimer i uken
Saltvern skolefritidsordning:
SFO har en fin balanse mellom styrt aktivitet og fri lek.

Åpningstid: 07.15-16.30 5 dager i uka
Saltvern fellesskap:
På Saltvern skole er det opprettet en forsterket avdeling for elever med stort behov for individuelt tilrettelagt undervisning.
Helsetjeneste:
Helsesøster er tilgjengelig:

Helsesøstre: (Se infoside)
Barnetrinnet: Ann Heidi Skjørseter
Tlf: 755557551/97471854
Mail: ann.heidi.skjorseter@bodo.kommune.no

Ungdomstrinnet: Inger Øvereng
Tlf: 75555750, mobil 97473526.
Mail: inger.overeng@bodo.kommune.no

Tannklinikk: Tlf. 75582100
Utekontakten:
Utekontakten i Bodø har en tjeneste på skolen på lik linje med helsesøstrene.
Hver tirsdag er Utekontakten å treffe i andre etasje i Helsehuset. (Den gamle vaktmesterboligen ved innkjørselen til ungdomstrinnet).

Kontaktperson: Mabel Angell Olsen tlf. 97563339