Finn Saltvern
på kartet
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00
Fax:
75 55 67 08


Saltvern skolefritids-ordning (SFO)
Leder:
75 55 67 09

SFO 1.trinn:
75 55 67 50
SFO 2.trinn:
75 55 67 37
Mobil: 480 38938
SFO 3-4.trinn:
Mobil: 951 74372


Saltvern Fellesskap:
Leder:
75 55 67 10 Fellesrom:
75 55 67 52Helsesøster:
B: 75 55 57 51
974 71854
U: 75 55 57 50
974 71923


Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster:
Geir Sørensen

E-post Saltvern

E-post Bodø kommune

Les flere nyheter ...

Elevrådssiden
Junior- og Mikroelevrådet

Det er egentlig tre elevråd på Saltvern.
2 - 4 trinn kalles Mikroelevrådet.
5 - 7 trinn er juniorelevrådet.
8 - 10 trinn benevnes Seniorelevrådet.

Møtene til Junior- og Mikroelevrådet er av praktiske grunner slått sammen og fungerer i år som et felles råd.Til høyre ser vi et bilde av årets
Junior- og Mikroelevråd

Junior- og Mikroelevrådet arrangerer juleforestilling
Bodø 10.desember 2008
Det har blitt en tradisjon at elvrådet på barnetrinnet arrangerer forskjellige forestillinger i løpet av skoleåret.
En av de er juleforestillingen.

I år har elevrådet bestemt at det skal være to juleforestillinger torsdag 18. desember for å unngå en stappfull gymsal.

Klokka 09.30 for første, andre, tredje og syvende trinn
Klokka 12.00 for fjerde, femte og sjette trinn.

I forkant av forestillingen er det en juletegningkonkurranse og en rompyntingskonkurranse!
Frist for innlevering av juletegningene er torsdag 11/12 kl 14.15.

I rompyntingskonkurransen vurderes blant annet (av en dyktig jury):
Pultorden og -pynting
Hyllene
Tavlene
Vinduene
Gangene
Julestemningen
Julepyntingen

Juryen går runden og juryerer etter skoletid tirsdag 16. desember.

Se invitasjonen fra elevrådet!

Referater 0809: Se også Rådsorganer
Junior- og Mikroelevrådet 2 - 7:

Det nye Juniorelevrådet
Elevrådsreferat 22.september 2008
Elevrådsreferat 17. og 31.oktober 2008
Elevrådsreferat 25.januar 2009
Elevrådsreferat 28.april 2008
Søknad til Rådhusmøtet
Elevrådsreferat 29.mai 2008
Seniorelevrådet 8 - 10:
Elevrådsreferat januar 2009
Elevrådsreferat februar 2009
Søknad til Rådhusmøtet

Trinnrådsreferater 0809:
10.trinn: Referat fra trinnrådsmøte 1.oktober.
10.trinn: Referat fra trinnrådsmøte 13.november.
9.trinn: Referat fra trinnrådsmøte 25.september.

Send e-post til skolen: saltvern.skole@bodo.kommune.no
__Made with Mac OS X
Det er veldig mye å lese blant våre gamle nyheter!

Velkommen til Saltvern skole i Bodø!
Vi er en tre til fire parallellers skole i bydelen Rønvik nær Bodø sentrum.
Rektor er Anne-Marie Carolin. Inspektører er Olaug Budal Valle, Berit Kristensen og Ove Arntsen.
Skoleåret 2008/2009 har skolen ca 720 elever fordelt på 32 klasser og vel 100 ansatte totalt.

Skolen avsluttet i 2005 et
3-årig prosjekt, Saltvern Futurum ,
for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Fram til sommeren 2002 var skolen delt i Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole.
Nå heter skolen Saltvern skole, bestående av et småtrinn 1-4, et mellomtrinn 5-7 (barnetrinnet), et ungdomstrinn 8-10, Saltvern Fellesskap for elever med spesielle behov og er langsomt men sikkert på vei til å bli én skole. *
FORSKJELLIG:
Nyttige faglenker på BKSKOLE
Sjekk ut!
Helsesøster
Utekontakten
Robolab
Skolebibliotekets database
Her går det an å søke etter bøker som finnes i skolebiblioteket
Gamle nyheter fra Saltvern