Vi bor I Bodø og går på den beste skolen i byen
som heter Saltvern skole.
Vi går i 7a, 7b og 7c som er delt inn i
showgruppe, forskergruppe, dagbokgruppe
og hjemmesidegruppe.
Alle disse forskjellige gruppene kan du lese om på linkene under.

Hovedemnet vårt har denne gangen vært funksjonshemminger.
Lenger ned på siden har vi skrevet litt om dette emnet.

Her er vi i hjemmesidegruppa som har laget denne hjemmesiden
SHOWGRUPPA
DAGBOKGRUPPA
VIDEOGRUPPA
GALLERI
BYGGEGRUPPA
SALTVERN
LEGO LEAGUE
123SPILL
Å oppleve å være funksjonshemmet
Vi elevene ble delt i grupper. I alle gruppene ble en valgt til å ha en funksjonshemming. En måtte være svaksynt og fikk briller som det ikke gikk å se gjennom. En var lam i beina og satt i rullestol. En var hørselshemmet og hadde hørselsvern på. En teipet sammen fingrene og en annen gikk med en arm i fatle. Den som var stum fikk ikke lov til å si noe denne skoledagen. Den som hadde en funksjonshemming fikk velge en ledsager fra de andre på gruppa.
Så hadde vi vanlig skoledag med timer, friminutt og spisefri. Gruppen fikk beskjed om å legge merke til hva som var vanskelig, lett, kjedelig eller irriterende. Etterpå skulle alle skrive om disse oppgavene:

Hva er grunnen til hemmingen.
Hvordan var det å ha hemmingen på skolen.
Hvordan det var å være hjelper.

Dårlig hørsel:
Magnus hadde dårlig hørsel, Benjamin var hans hjelper, resten på gruppa var: Nora og Håkon Martin. Magnus trengte ikke så mye hjelp fra Benjamin, for Magnus hørte ganske godt. For at Magnus skulle høre dårlig, måtte han ha hørselsvern. Den eneste utfordringen for å høre folk snakke var hvis de hvisket.

Grunn til dårlig hørsel:
Kraftig støy på fritiden er i dag den alvorligste trusselen mot hørselen vår. Farligst er skarpe smell. Folk burde bli mye flinkere til å bruke øreklokker når de holder på med motorsag eller annet verktøy med sterk lyd og på jakt.
Armskade gjør det blant annen vanskelig å høre forskjell på konsonantene og skille ord fra hverandre, forteller professor dr.med. Erik Teig ved rikshospitalet. Det høye lydnivået på diskoteker eller fra mp3-spillere eller lommekassettspillere på full styrke kan også bidra med til gjøre oss tunghørt lenge før vi blir gamle.

Å sitte i rullestol:
Årsaken kan være:
Hjerneblødning(slag),bilulykke, du kan også være født med det.
Hvis du er lam kan du få deg rullestol hos eksempel hjelpemiddelsentralen. Du kan få en elektrisk rullestol. Hvis det er en som har krasjet i deg og du blir lam kan du saksøke den personen. Men hvis du taper kan han kreve erstatning.

Det var ganske vanskelig å trille med rullestolen fordi at det er så høye dørkanter så det blir vanskelig å komme over. Det finnes ikke noen lekeapparater til de som er lammet. Det burde Saltvern ordne på!